parallax background

Dringende actie nodig voor veiligheid fietsers N21 & N26

16/01/2019
Nieuwe huurregels vanaf 2019
09/01/2019
Strengere regels voor afsteken van vuurwerk
30/01/2019
 
 
Gwenny De Vroe (Open Vld) nam vandaag deel aan de mars in Haacht (Vlaams-Brabant) om de onveilige situatie voor fietsers en voetgangers op de N21 onder de aandacht te brengen. Ondanks haar vele vragen in het Vlaams Parlement en de urgentie van dit dossier blijven de dringende maatregelen in de praktijk uit.


Vandaag organiseerde Don Bosco Haacht een optocht om de onveiligheid voor de schoolgaande fietsers en voetgangers op de N21 onder de aandacht te brengen. Veel leerlingen maken dagelijks gebruik van deze gewestweg om hun school te bereiken. De onveilige situatie voor de zwakke weggebruikers is een bron van ergernis. Op drie jaar tijd lieten twee tieners het leven op deze gevaarlijke baan.

“Als Vlaams Volksvertegenwoordiger, eerste schepen in Kampenhout én als mama van twee kinderen, word ik geregeld aangesproken over de onveilige situatie op de N21. Ik heb dit dossier op Vlaams niveau meermaals aangekaart”, zegt Gwenny De Vroe. Helaas moet ze vaststellen dat er weinig beweging komt. “De budgetten, plannen en ontwerpen liggen op tafel, maar stappen vooruit worden er op korte termijn niet gezet”, benadrukt De Vroe.


Budgetten beschikbaar, maar zonder concrete timing

Momenteel is de N21 niet overal voorzien van afgescheiden of verhoogde fietspaden. Eind oktober jl. liet de bevoegde minister weten dat de nodige budgetten voor de aanleg van veilige fietspaden zouden worden vrijgemaakt. “Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een grondige herinrichting van de weg. Er komen gescheiden fietspaden en veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers”, aldus het antwoord van minister Ben Weyts aan Gwenny De Vroe.

Helaas moet ze op basis van parlementaire vragen vaststellen dat de timing weinig concreet is. Het huidig voorontwerp moet deze maand nog worden beoordeeld door de Regionale mobiliteitscommissie, aldus het antwoord van minister Weyts. “Men verwijst naar (voor)ontwerpen, studies, aanbestedingen, investeringsprogramma’s … maar de realisaties laten op zich wachten. Op het terrein hoor ik dat de eerste uitvoeringen pas in 2022 zouden vast start gaan”, benadrukt Gwenny De Vroe.


Verantwoordelijkheid ligt bij Agentschap Wegen en Verkeer

De Vroe begrijpt de ongerustheid van de ouders en zal dit dossier blijven aankaarten bij de bevoegde minister. Ook zal ze aandringen om een oplossing te vinden voor dezelfde onveilige situatie langsheen de N26.
“Ik roep het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) alsook de bevoegde minister op om de urgentie van dit dossier te erkennen en dringend maatregelen te treffen om de veiligheid van de fietsers én voetgangers op de N21 alsook langsheen de N26 te garanderen”, besluit Gwenny De Vroe.
 
 
moordstrookje