parallax background

Een hart voor iedereen …

26/04/2019
Vuurwerk enkel mogelijk na toelating
20/03/2019
De Kampenhoutenaar
07/05/2019
 


Gwenny is vanop de 3de plaats kandidaat-volksvertegenwoordiger voor Open Vld in het Vlaams Parlement. Jong of oud, arm of rijk, met of zonder een beperking … Gwenny heeft een hart voor iedereen!

Gwenny staat met grote ambitie klaar om alle Vlaams-Brabanders opnieuw te vertegenwoordigen in het Vlaams Parlement. “Ik wens op een constructieve en positieve manier bij te dragen tot jullie toekomst. Voor mij is politiek niet afbreken, maar opbouwen. Samen met alle doeners in ons land wil ik verder aan het werk om met gezond verstand en op een eerlijke manier verder te bouwen aan een samenleving waarin elke persoon zoveel mogelijk kansen krijgt om zijn of haar leven te vormen. Steeds vanuit én met het hart, om goed te doen voor iedereen”.

Voor Gwenny speelt iedereen op zijn of haar eigen manier een hoofdrol in onze samenleving en stippelt zijn of haar eigen levenspad uit. Niet de afkomst, maar de toekomst telt. Vanuit haar positieve ingesteldheid brengt Gwenny mensen graag samen in plaats van hen te verdelen.

“Met een hart voor iedereen wil ik mij als Vlaams Volksvertegenwoordiger blijven inzetten, verder besturen met de glimlach én de belangen van Kampenhout en onze regio verder behartigen in het Vlaams Parlement.
Mijn geluk? Er voor jou zijn … Steun je mij?”