parallax background

Vuurwerk enkel mogelijk na toelating

20/03/2019
Verbod op pelsdierkweek en dwangvoederen
14/03/2019
Een hart voor iedereen …
26/04/2019
 

In het Vlaams Parlement heb ik samen met collega’s uit de meerderheid en oppositie gewerkt aan een nieuwe regeling rond vuurwerk. Ik heb gepleit om er geen totaalverbod van te maken om vuurwerk zéker nog mogelijk te maken. Vandaag is vuurwerk altijd en overal toegelaten, tenzij het lokale gemeentebestuur er anders over beslist. Die logica wordt omgedraaid. Ik wil van vuurwerk een verbindend en positief gebeuren maken!

Aanleiding van de nieuwe regeling waren de jaarlijks terugkerende klachten over de nefaste gevolgen van vuurwerk voor dieren. De knallen zorgen voor angstreacties. Soms slaan dieren op hol en lopen ze zo hun dood tegemoet. Daarom hebben we gekozen voor een nieuwe regeling, die het bestaande principe omkeert.

Vandaag is vuurwerk in de regel toegestaan, maar kunnen lokale besturen het verbieden of voorwaardelijk toelaten. In de toekomst willen we dat vuurwerk in de regel niet toegestaan is, maar geven we lokale besturen wel de mogelijkheid om vuurwerk toe te staan tijdens specifieke gebeurtenissen (zoals een jaarlijkse kermis of met de overgang van oud op nieuw).

Voor alle duidelijkheid: er komt geen einde aan vuurwerk. Hiermee respecteren wij de lokale autonomie. We komen met deze regeling tegemoet aan veel bezorgdheden. Het gaat niet alleen over dierenwelzijn, maar ook over veiligheid.

Vanuit onze partij zijn we geen voorstander van een totaalverbod. Heel wat mensen houden van vuurwerk en voor velen is het een belangrijk onderdeel van festiviteiten. Wij willen dan ook streven naar een regeling waardoor vuurwerk een feestelijk karakter heeft dat mensen verbindt in plaats van verdeelt. Precies daarom willen we graag dat vuurwerk mogelijk blijft, maar dat iedereen tijdig weet waar hij of zij aan toe is. Burgers weten voortaan dat ze moeten nagaan of ze al dan niet vuurwerk mogen afsteken en zo ja, wanneer. Dierenleed is perfect vermijdbaar als er duidelijke afspraken worden gemaakt.

We rekenen er ook op dat de lokale besturen creatief omgaan met vuurwerk. Daarom adviseren we om zoveel mogelijk gebruik te maken van geluidsarm vuurwerk.
 
 
20190320_123254_resized
 
 
20190320_121531_resized