parallax background

Eigen meerderheid is verdeeld

22/04/2016
Tijdelijke vervanging in de gemeenteraad
04/04/2016
Subsidies voor vervangen loden leidingen beter bekend gemaakt
26/04/2016
 

Open Vld en Groen steunen ontwikkeling Groene Vallei, eigen meerderheid is verdeeld


De meerderheidspartijen in Kampenhout waren gisteren tijdens de gemeenteraad verdeeld over de ondertekening van de intentieverklaring voor de Groene Vallei. Dankzij de steun van oppositiepartijen Open Vld en Groen zal de streekontwikkeling rond De Groene Vallei een nieuwe maatschappelijke impuls krijgen. Zij kiezen in het kader van De Groene Vallei vastberaden voor het behoud en de ontwikkeling van open ruimte, natuur, bossen én landbouw.

De Groene Vallei vormt een oase in het drukbevolkte gebied tussen Leuven, Brussel en Mechelen. Het is een groot en divers gebied met bossen, graslanden én landbouw. Op de agenda van gemeenteraad van Kampenhout stond gisteren de ondertekening van een intentieverklaring voor de Groene Vallei op de agenda. Deze intentieverklaring werd opgemaakt vanuit de zorg voor het behoud en de bescherming van de natuur en de open ruimte. Zowel de provincie Vlaams-Brabant als de gemeenten Kortenberg, Herent en Steenokkerzeel hebben reeds hun steun aan dit project toegezegd. De gemeente Kampenhout werd tijdens de gemeenteraad gevraagd om als laatste gemeente dit project de hand uit te reiken.

Ondanks dat de meerderheidspartijen CD&V en N-VA deze ondertekening zelf op de agenda van de gemeenteraad hebben geplaatst, verdeelde deze meerderheid zich bij de stemming. "Dit is ongezien", betreuren fractieleider en gewezen Schepen voor milieu Gwenny De Vroe (Open Vld) en fractieleider Carlo Daniels (Groen).

Dankzij de steun van de oppositiepartijen Open Vld en Groen werd de intentieverklaring voor de Groene Vallei desondanks de onenigheid binnen de meerderheid wel goedgekeurd, met elf stemmen voor, twee onthoudingen en 8 tegen.

Volgens meerderheidspartij CD&V zou de ondertekening van de intentieverklaring de landbouwontwikkeling in de regio belemmeren. Omwille hiervan diende de partij van Kris Leaerts een amendement in met als bedoeling de verkleining van de landbouw ten voordele van natuur te verhinderen. Dit amendement werd door de oppositiepartijen Open Vld en Groen én meerderheidspartij N-VA weggestemd.

Volgens Open Vld en Groen sluit het amendement van de CD&V de deur voor enige vorm van overleg en onderhandeling tussen de landbouwers en de initiatiefnemers van het project. Daniels en De Vroe menen dat het net de bedoeling is een realistische en open visie te creëren met respect voor de landbouw enerzijds en natuurbeheer anderzijds.

Gwenny De Vroe benadrukt dat de algemene visie voor het gebied De Groene Vallei een ecologisch, economisch en maatschappelijk duurzaam landelijk landschap voorziet, dat het behoud en de ontwikkeling van open ruimte, natuur, bossen én landbouw tot doel heeft. Bovendien voorziet de intentieverklaring dat alle beslissingen in consensus en in overleg dienen te worden genomen met natuur en landbouw. Er dient een evenwicht te worden gezocht tussen landbouw en natuur, ook Europa zet in op een verdere vergroening van de landbouw, benadrukt Gwenny De Vroe.

Open Vld en Groen nodigen de schepenen van Landbouw en Natuur uit om ervoor te zorgen dat landbouw en natuur in Kampenhout hand in hand gaan, met het behoud van de open ruimte en een versterking van het natuurgebied. Kampenhout is en moet een landelijke en groene gemeente blijven, benadrukt Gwenny De Vroe.


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.