parallax background

Extra maatregelen voor huisvesting vluchtelingen Oekraïne

17/03/2022
Kampenhout helpt Oekraïne: inzamelactie hulpgoederen
16/03/2022
Openigswoord VLARIO-dag: toekomst waterbeleid is duurzaam en circulair
31/03/2022
 

Het Vlaams Parlement heeft woensdag een pakket noodmaatregelen goedgekeurd voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. Zo wordt de tijdelijke afwijking van de kwaliteitsnormen verlengd van 6 naar 12 maanden en zal een tijdelijk huurregime worden uitgewerkt. Daarnaast wordt ook mogelijk gemaakt dat sociale woonmaatschappijen ook leegstaande collectieve voorzieningen zoals bijvoorbeeld kloosters of ziekenhuizen kunnen onderverhuren en krijgen ze samen met de VMSW de opdracht om mobiele woonunits te voorzien.

De Vlaamse regering legde eerder deze week de eerste contouren van een actieplan voor de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen op tafel. Volgens schattingen zouden er 120.000 vluchtelingen naar Vlaanderen kunnen komen. Een van de grootste bekommernissen is de opvang en huisvesting van vluchtelingen.

Om in te spelen op die dringende nood, zet het Vlaams Parlement nu het licht op groen voor een reeks noodmaatregelen. Zo komt er een verlenging van de tijdelijke afwijking van de kwaliteitsnormen. Dat moet ervoor zorgen dat sociale woningen die niet geschikt zijn voor sociale huur tijdelijk ter beschikking kunnen komen.
 
 
Zonder titel (1920 x 1080 px) (39)
 
 

"We gaan die afgeschreven woningen rudimentair opknappen om op korte termijn tijdelijke bewoning mogelijk te maken", legt hoofdindiener Katja Verheyen uit. "Het zijn woningen die wachten op een grondige renovatie alvorens ze opnieuw ter beschikking kunnen gesteld worden voor sociale huurders. Er is dus geen negatieve impact voor de mensen die vandaag op de wachtlijst staan."

Het decreet maakt het ook (tijdelijk) mogelijk dat sociale woonactoren collectieve voorzieningen huren en vervolgens onderververhuren aan Oekraïense vluchtelingen. "We maken het voor woonmaatschappijen mogelijk om collectieve voorzieningen in huur te nemen en onder te verhuren. Het gaat daarbij om leegstaande panden zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, woonzorgcentra of zelfs kloosters", legt CD&V-parlementslid Vera Jans uit.

Daarnaast geeft het Vlaams Parlement de regering ook de mogelijkheid een tijdelijk huurregime in te voeren. "Daar zullen lokale besturen, collectieve voorzieningen en particulieren gebruik van kunnen maken", zegt Open Vld-parlementslid Gwenny De Vroe. Het tijdelijke huurregime moet tegelijk zorgen voor flexibiliteit en voor en een juridische basis voor tijdelijke huisvestingsovereenkomsten met Oekraïense vluchtelingen.

Het nooddecreet voorziet ook in de aankoop van mobiele woonunits door de VMSW. Die zou die units dan ter beschikking stellen van de sociale huisvestingsmaatschappijen en woonmaatschappijen om te verhuren aan vluchtelingen. "Daarnaast kunnen woningdelen, alternatieve woonvormen en cohousing een antwoord bieden op de tijdelijke en acute vraag naar opvang voor Oekraïense vluchtelingen", besluit De Vroe.