parallax background

Gemeenteraad Kampenhout wordt uitgezonden via livestream

31/12/2020
Vlaanderen maakt volgend jaar 1,2 miljoen euro vrij voor dierenasielen
29/12/2020
Kleurrijk Kampenhout
03/02/2021
 


Open Vld kiest voor een eerlijke en transparante politiek, met inspraak voor alle Kampenhoutenaren, om zo tot een echt participatief en gedragen beleid te komen. Onze partij wil de kans niet laten liggen om de inwoners, experts van hun eigen leefomgeving, te betrekken vóór we beslissingen nemen. Maar een eerlijk en open beleid kan slechts in de praktijk gerealiseerd worden als alle burgers goed geïnformeerd zijn, er geen sprake is van achterkamerpolitiek én regels gelijk worden toegepast voor iedereen.

Open Vld Kampenhout is dan ook zeer opgetogen dat de verkiezingsbelofte, de gemeenteraad te voorzien van een livestream, is waargemaakt. Sinds juni 2020 kan men de toelichtingen van en debatten tussen de politici in de gemeente- en OCMW-raad via livestream volgen. De gemeenteraad van 25 juni werd zo door maar liefst 488 mensen bekeken. Schepen van Informatie & Communicatie, Gwenny De Vroe, is alvast positief: “De livestream zorgt voor transparantie van beleid en eenduidige informatie over de politieke werkzaamheden in onze gemeente. Dit zal op lange termijn leiden tot goed geïnformeerde burgers, waardoor de participatiegraad en het vertrouwen in de politiek zal vergroot worden. Het is echt een succes”, sluit ze af.

Een andere verkiezingsbelofte die Open Vld Kampenhout gerealiseerd ziet, is de herinvoering van het vragenhalfuurtje, dat de vorige CD&V-NVA meerderheid eerder heeft afgeschaft. De herinvoering ervan geeft alle Kampenhoutenaren de kans om de gemeenteraad toe te spreken.