parallax background

Vlaanderen maakt volgend jaar 1,2 miljoen euro vrij voor dierenasielen

29/12/2020
Verbod op onverdoofd slachten houdt stand
23/12/2020
Gemeenteraad Kampenhout wordt uitgezonden via livestream
31/12/2020
 

Voor de 166 erkende dierenasielen in Vlaanderen wordt door de Vlaamse Regering een budget van 1,2 miljoen euro vrijgemaakt in 2021. Het budget voor de dierenasielen zit al enkele jaren in stijgende lijn. In 2016 vloeide er vanuit de Vlaamse overheid slechts 111.350 euro richting de asielen. Dat bedrag verviervoudigde op 3 jaar tijd tot 443.889 euro in 2019. Met het bedrag dat voorzien wordt voor 2021 bemerken we bijna een verdrievoudiging van het budget van 2019.

De budgetverhoging omvat een eerste structurele financiering die eerder al werd aangekondigd. De voorwaarde die we in het Vlaams Regeerakkoord hebben gesteld is dat de sector “professionaliseert.” Tot nu toe draaiden de Vlaamse asielen vooral op vrijwilligers en eigen fondsenwerving. Ze kregen alleen een vergoeding voor de opvang van inbeslaggenomen dieren. Met de nieuwe financiering kom er een vast basisbedrag waar alle asielen een beroep op kunnen doen, wat voor stabiliteit en voorspelbaarheid van de inkomstenstroom zal zorgen. Daarbovenop komt er een uniforme vergoeding voor de opvang van inbeslaggenomen dieren én extra ondersteuning die varieert naar gelang opvangcapaciteit van het asiel.

Vlaams parlementslid, Gwenny De Vroe, reageert positief op het nieuws: “De maatschappelijke gevoeligheid voor dierenwelzijn neemt toe. In dat verband doen asielen fantastisch werk. Ze verdienen onze steun, maar in het belang van het welzijn van de dieren moeten we ons ervan verzekeren dat hun opvang in de best mogelijke omstandigheden gebeurt. Ik ben daarom verheugd dat mijn oproep tot professionalisering van de dierenasielen gehoord is. Op die manier zal ook de onbaatzuchtige inzet van vele honderden vrijwilligers met een hart voor dieren ten volle renderen."

 
 
Vlaanderen voorziet 1,2 miljoen euro voor dierenasielen in 2021