parallax background

“Gemiste kans om afvaloven te weren”

23/04/2012
Tuin- en biomarkt in Kampenhout
20/04/2012
Open VLD-besturen vechten samen tegen komst verbrandingsoven
24/04/2012
 

"GWENNY DE VROE VERBOLGEN OVER BESLISSING VAN REGERING

Vlaams volksvertegenwoordiger en Kampenhouts schepen van Milieu Gwenny De Vroe (Open Vld) is boos omdat haar initiatieven om een afvaloven op gewestelijk niveau af te wenden niet worden gevolgd door de Vlaamse regeringspartijen. "Dit is een gemiste kans om definitief met verbrandingsprojecten af te rekenen." De Vroe trekt met partijgenoten van deur tot deur om bezwaarschriften te verzamelen.


Het spook van een mogelijke komst van een afvalverbrandingsoven hangt nu al vier jaar boven Kampenhout-Sas en buurgemeenten. Onder impuls van het actiecomité Stop de Oven dienden bijna veertienduizend burgers een officieel protest in tegen de eerste vergunningsaanvraag van Recover Energy. "Dat grote aantal bezwaarschriften maakte het politiek zo goed als onmogelijk dat de Vlaamse regering - de overheid die finaal haar zegen over het omstreden afvalverbrandingproject moet geven - toch toelating zou verlenen voor de bouw ervan", zegt Gwenny De Vroe. "Te meer ook omdat het provinciebestuur, het gemeentebestuur van Kampenhout en de omliggende gemeenten Haacht en Boortmeerbeek al te kennen hadden gegeven geen oven of extra afvalverwerkende industrie aan Kampenhout-Sas te wensen, leek het logisch dat de Vlaamse regering een vergunning zou weigeren. Door een recente nieuwe, lichtjes gewijzigde, vergunningsaanvraag van de initiatiefnemer moest de Vlaamse regering onlangs echter erkennen dat alle verzamelde bezwaarschriften naar de papiercontainer mogen en dat werk helemaal opnieuw moet worden gedaan."

Domper

"Dit is een zware domper voor iedereen die zich de afgelopen jaren had ingespannen om de oven tegen te houden", weet De Vroe, die daarom samen met Groen in het Vlaams Parlement het voorstel lanceerde een totaalverbod op de bouw van bijkomende verbrandingscapaciteit in te voeren. "Tijdens eerdere hoorzittingen was immers al tot uiting gekomen dat de afvalverbrandingscapaciteit in Vlaanderen momenteel volstaat. Een nieuwe oven in Kampenhout zou om rendabel te kunnen zijn dan ook enkel maar buitenlands afval aantrekken. Door in Vlaanderen een stop te zetten op de bouw van extra verbrandingscapaciteit - wat volledig strookt met het Vlaamse beleid om nog maar zo weinig mogelijk afval te verbranden - dachten we meteen ook definitief met het Kampenhouts project te kunnen afrekenen. Helaas moet ik tot mijn grote ontgoocheling vaststellen dat de regeringspartijen die lokaal zo fel tegen het project gekant zijn, dit in Brussel niet willen formaliseren. Onbegrijpelijk."De politica trekt ondertussen noodgedwongen met haar partijgenoten van deur tot deur om opnieuw bezwaarschriften te verzamelen. "Het openbaar onderzoek over de tweede stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van Recover Energy loopt nog tot en met 22 mei. Tot dan blijven we nog zoveel mogelijk bezwaarschriften verzamelen.

In Kampenhout trekken we met bijna dertig mensen voor handtekeningen naar de burger, want die begrijpt het ondertussen allemaal ook niet meer." Ook in Haacht en Boortmeerbeek lopen er acties om bezwaarschriften in te zamelen.


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.