parallax background

Gespreide betaling abonnement De Lijn op komst

01/12/2019
Oprichting ‘Ondernemend Kampenhout’
29/11/2019
Meerjarenplan ‘Ontmoeten en verbinden’ goedgekeurd!
20/12/2019
 


Na onderzoek van De Lijn over de gespreide betaling van jaarabonnementen zal de vervoersmaatschappij het gespreid maandelijks betalen van een jaarabonnement in de nieuwe beheersovereenkomst opnemen. “Voor reizigers die net niet in aanmerking komen voor een sociaal tarief of korting maar een abonnement bij De Lijn een groot deel van hun budget inneem, kan een gespreide betaling soelaas bieden”, verwelkomt Vlaams Volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe (Open Vld)

Een jaarabonnement voor een Buzzy Pazz kost vandaag 212 euro. Als reizigers de jaarprijs niet in één keer kunnen betalen, worden ze vandaag in de richting van de duurdere maandabonnementen gedreven. Een jongere die elke maand zijn of haar abonnement verlengt, moet uiteindelijk 396 euro ophoesten, of bijna dubbel zoveel. Met haar tarievenpolitiek zet De Lijn vandaag sterk in op het wegwerken van vervoersarmoede. Zo hanteert De Lijn ten opzichte van de vergelijkbare vervoersregio’s lage tarieven voor haar maandelijkse en ook jaarabonnementen.

Gwenny De Vroe vroeg Vlaams minister voor mobiliteit Lydia Peeters waarom De Lijn niet voorziet in de mogelijkheid dat klanten een jaarabonnement maandelijks zouden kunnen afbetalen via een zogenaamde gespreide of uitgestelde betaling zoals dit voor vele andere producten en diensten in onze maatschappij kan. Dat zou een busabonnement voor meer mensen financieel toegankelijk maken én hierdoor de toegang tot het openbaar vervoer faciliteren. Ook de Vlaamse ombudsman trok in 2016 hiervoor aan de alarmbel.

“Voor vele Vlamingen betekenen deze bedragen een groot deel van hun maandelijks financieel budget en weegt de betaling van een abonnement zwaar door. Vele van deze reizigers komen immers net niet in aanmerking voor een sociaal abonnement. Een gespreide betaling zou voor hen welkom zijn”, benadrukt Gwenny De Vroe.

De invoering van gespreid betalen werd reeds in het verleden door De Lijn onderzocht en op basis van enkele operationele en financiële argumenten vond De Lijn het toen niet wenselijk om gespreide betaling in te voeren. Niettemin bevroeg Gwenny De Vroe Vlaams minister voor mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) omtrent dit dossier. “De overschakeling van alle abonnees naar een Mobib kaart is een opportuniteit om de gespreide betaling in te voeren. De Lijn onderzoekt momenteel concreet of gespreide betaling van jaarabonnementen kan worden aangeboden, na analyse van enkele financiële en logistieke gevolgen. Na een eventuele beslissing over de invoering van gespreide betaling schat De Lijn een doorlooptijd in van twee jaar om dit project te verwezenlijken”, benadrukt het kabinet van minister Peeters.