parallax background

Oprichting ‘Ondernemend Kampenhout’

29/11/2019
Gwenny schenkt winst na Nacht van Gwenny & Co
08/11/2019
Gespreide betaling abonnement De Lijn op komst
01/12/2019
 


De gemeenteraad keurde op vraag van Schepen voor lokale economie Gwenny De Vroe én de Kampenhoutse ondernemers een gemeentelijke adviesraad lokale economie goed, onder de naam ‘Ondernemend Kampenhout’. 'Ondernemend Kampenhout' werd op 28 november 2019 officieel voorgesteld Het contact tussen de Kampenhoutse ondernemers moet leiden tot verrassende en nieuwe ideeën en producten.

Het voornaamste doel is het bevorderen van de samenwerking en participatie tussen ondernemers en de gemeente, naast het adviseren betreffende aspecten die verband houden met lokaal ondernemen. “Ondernemend Kampenhout” wil de communicatie- en informatiestroom tussen het gemeentelijk bestuur en de ondernemers, lokale handelsverenigingen, vrije beroepen en andere zelfstandigen goed onderhouden en bevorderen. De adviesraad kan ook activiteiten organiseren in het belang van de lokale economie en haar beleid. Voor de samenstelling wordt een brede oproep gelanceerd naar alle handelaars en ondernemers.

Gwenny verwelkomt de oprichting van ‘Ondernemend Kampenhout” en kijkt uit naar de toekomst: “Ik geloof als kleine ondernemer én politica in samenwerken om zo elkaar te versterken. Samenwerken, netwerken, meer overleg ,…tussen ondernemers en het beleid … maar zeker ook tussen ondernemers onderling. Als schepen bevoegd voor lokale economie én communicatie heb ik bij de aanvang van de legislatuur gepleit om meer in te zetten op participatie om zo tot een echt draagvlak te komen voor het beleid. Participatie bij alle beleidsdomeinen in onze gemeente, maar zeker voor lokale economie.”