parallax background

Gewesten discussiëren over betaling Europese boete

15/01/2014
“Kampenhouts gezin zal jaarlijks 688 euro extra betalen”
20/12/2013
Crevits bijt van zich af over aanpak overstromingen Denderbekken
15/01/2014
 

De federale overheid heeft de Europese boete van 10 miljoen euro voor gebrekkige waterzuivering betaald. De drie gewesten moeten wel nog verder overleggen over de verdeling van de boete. Het Vlaamse gewest blijft alvast bij zijn standpunt dat het niet hoeft bij te dragen. Dat heeft Vlaams minister-president Kris Peeters geantwoord in het Vlaams Parlement op een vraag van Open Vld-parlementslid Gwenny De Vroe.


Het Europees Hof van Justitie veroordeelde België in oktober 2013 tot het betalen van een boete van 10 miljoen euro omdat ons land in gebreke blijft met de omzetting van de richtlijn over de behandeling van stedelijk afvalwater. De boetekwestie leidde meteen tot discussies over de verdeling van de boete tussen de drie betrokken gewesten.

Omdat de Europese boete tegen 3 januari 2014 moest betaald zijn, vroeg Open Vld-politica De Vroe naar een stand van zaken. Minister-president Peeters antwoordde dat de kwestie is aangekaart op het Overlegcomité van 17 december 2013 en dat de federale overheid de boete intussen betaald heeft. Bedoeling is dat de gewesten nu in de loop van januari verder overleggen over de verdeelsleutel. Tegen het Overlegcomité van februari zou er een oplossing op tafel moeten liggen.

Peeters hoopt dat de gewesten onderling tot een akkoord komen. "Anders zal de federale regering een verdeelsleutel gebruiken die ze meent te moeten toepassen". Peeters herhaalde ook dat Vlaanderen niet meteen van plan is een bijdrage te leveren. Eerder wees ook Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege er al op dat Vlaanderen al sinds 2011 in orde is met de Europese regels.


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.