parallax background

Groen licht voor eengemaakte woon- en energiepremie

20/10/2021
Mandatenwissel: Open Vld Kampenhout kiest voor verjonging in gemeenteraad
18/10/2021
“Nood aan gestroomlijnd juridisch kader voor alternatieve woonvormen”
21/10/2021
 

Woensdag 20 oktober jl. heeft de verenigde commissie Energie en Wonen in het Vlaams Parlement het licht op groen gezet voor een vereenvoudigde en eengemaakte woon- en energiepremie. De opzet is dat particulieren en bedrijven vanaf de tweede helft van 2022 via één online loket een premie kunnen aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen.

Commissievoorzitter Gwenny De Vroe licht de beslissing toe: “De Vlaming die zijn woning wil renoveren en daarmee zijn steentje bijdraagt aan het energiezuiniger maken van het woningpatrimonium, vindt vandaag nauwelijks zijn weg in het kluwen van procedures en premies. Men wordt te vaak van hier naar daar gestuurd tussen de verschillende bevoegde instanties met als gevolg dat verbouwers niet altijd een premie aanvragen waarop zij recht hebben. Met de vereenvoudigde en eengemaakte woon- en energiepremie kunnen aanvragers toekomstgericht terecht op één unieke plaats om ondersteuning bij hun verbouwing aan te vragen.”

In het uniek loket zullen de verschillende Vlaamse verbouw- en renovatiepremies zoals die voor isolatiemateriaal en energiezuinige beglazing opgenomen worden, net als de energiepremies zoals bijvoorbeeld de premie voor hernieuwbare energie of die voor een gascondensatieketel. Een belangrijke wijziging is dat voortaan woningen die ministens 15 jaar in gebruik zijn, in aanmerking komen voor de meeste premies. Voor investeringen in hernieuwbare energie moet de woning minstens 5 jaar vergund zij en moet de EPB-aangifte al conform de eisen zijn ingediend.