parallax background

“Nood aan gestroomlijnd juridisch kader voor alternatieve woonvormen”

21/10/2021
Groen licht voor eengemaakte woon- en energiepremie
20/10/2021
“KULeuven is pionier in proedierenonderzoek”
04/11/2021
 

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele wil in 2024 landen met het juridisch kader voor alternatieve woonvormen, zoals bijvoorbeeld tiny houses. Zowel de lokale besturen, investeerders als particulieren willen echter niet zo lang wachten. Ze vragen nu een gestroomlijnd en aangepast kader, want vinden hun weg niet in het kluwen van lokale regels. Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe (Open Vld) roept de minister op om de problematiek rond tiny houses versneld aan te pakken. “Ik hoop dat de Vlaamse Regering de nodige handvaten voorziet. Deze zijn nu nodig. We kunnen hier niet nog eens drie jaar mee wachten. Mensen moeten in alle fasen van hun leven de mogelijkheid hebben om volwaardig in tiny houses te wonen en zich daar ook te domiciliëren”, zegt De Vroe.

Het Vlaamse Regeerakkoord heeft zich ertoe geëngageerd om het gebruik van nieuwe woonvormen te stimuleren. Een van die experimentele woonvormen die momenteel in de lift zitten zijn tiny houses. Dit zijn compacte woningen met een bewoonbare oppervlakte van gemiddeld 15 vierkante meter en een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Ze zijn al dan niet verplaatsbaar op wielen. Door creatief gebruik van ruimte en slimme technologieën wordt een zo groot mogelijk comfort voorzien op een beperkte ruimte. Voor 30 à 60.000 euro kan je je eigen tiny house aanschaffen. Voor jonge alleenstaanden, mensen die net een scheiding achter de rug hebben of personen met een bescheiden inkomen vormen ze een kwalitatief en betaalbaar alternatief voor de reguliere woningmarkt.

Zoals het bij experimentele zaken echter vaak gaat, hinkt de wetgever achterop. In 2021 bestaat er nog altijd geen duidelijk en gestroomlijnd kader voor nieuwe woonvormen. Integendeel, er is net een wildgroei aan versnipperde regelgeving. De term tiny house komt niet voor in onze wetgeving en het is dan ook niet duidelijk of ze onder de regels van caravans, bijgebouwen, woningen,… vallen. Dit betekent niet dat ze niet vergund kunnen worden. Je kan altijd bij je gemeente navragen of je een tiny house mag plaatsen. Of dit al dan niet goedgekeurd wordt is afhankelijk van het stuk grond en de regelgeving in je gemeente.

De echte moeilijkheid is echter dat toestemming krijgen om een tiny house te plaatsen niet automatisch betekent dat je je er ook kan domiciliëren. Tiny houses worden immers niet als woning erkend omdat de bewoonbare oppervlakte kleiner is dan het verplichte aandeel dat de woonwetgeving vandaag voorschrijft. Als gevolg wordt er vaak naar achterpoortjes gezocht. Het meest voor de hand liggende is om je domicilieadres ergens anders te zetten.

“Dat zou niet mogen”, zegt Gwenny De Vroe, Vlaams Parlementslid. Zij stelde hierover al verschillende vragen aan minister Diependaele. Vandaag in de commissie Wonen kwam ze hierop terug: “Pas op het einde van deze legislatuur met een juridisch kader komen is geen optie. De mensen op het terrein vragen zo snel mogelijk gestroomlijnde en aangepaste regels.” De Vroe wil nu van de minister weten of hij oor heeft naar hun oproep en welk gevolg hij daar op korte termijn aan geeft.