parallax background

Gwenny bevraagt college omtrent levenseindeproblematiek

15/06/2017
Open Vld tevreden met intrekken boskaart
19/05/2017
Waar blijft ons speelbos?
16/06/2017
 

Wij hebben in ons land een wetgevend kader dat de burger uitgebreid inspraak biedt in zijn eindelevenszorg en eindelevenskeuzes. Alleen kan de burger zich hier pas op beroepen wanneer hij ook toegang heeft tot correcte informatie.

Als gemeente is het onze verantwoordelijkheid hier ons steentje toe bij te dragen. Onze burgerlijke stand kan als aanspreekpunt een cruciale rol vervullen in het bevattelijk maken voor de burger van zijn juridisch gegarandeerde rechten en keuzemogelijkheden door hem te informeren en indien nodig in contact te brengen met de juiste expertisecentra.

Vandaag al kunnen burgers terecht op onze burgerlijke stand om hun voorafgaande wilsverklaringen in te vullen. Het betreft de wilsverklaring euthanasie, de verklaring inzake de wijze van teraardebestelling en de verklaring voor orgaandonatie. Ons personeel is er om de burger deze documenten ter beschikking te stellen en indien nodig bijkomend te informeren.

Gezien het belang van deze keuzes voor de burger -het gaat immers over de eindelevenskeuzes- lijkt het niet maar dan vanzelfsprekend dat de burger aan het loket van de burgerlijke stand dan ook de juiste informatie meekrijgt. In haar tweejaarlijks verslag wees de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie er immers nog op dat al te vaak de burger onvoldoende toegang heeft tot correcte informatie.

Om te garanderen dat de juiste informatie wordt meegegeven, is het daarom aangewezen het personeel van de dienst burgerlijke stand maximaal te ondersteunen opdat zij de burger zo goed mogelijk kunnen verder helpen. LEIF (LevensEinde InformatieForum), een expertisecentrum dat zich inzet voor de wil van de patiënt inzake het levenseinde, biedt daartoe vormingen aan voor steden en gemeenten. Vorig jaar verspreidden ze in samenwerking met minister De Block en de Koning Boudewijnstichting nog een overzichtelijke brochure met de benodigde informatie en alle correcte voorafgaande wilsverklaringen.

Vandaar mijn volgende vragen:• Is bij het personeel de nodige kennis aanwezig om tegemoet te komen aan de vragen van burgers inzake eindelevenszorg en het opstellen van voorafgaande wilsbeschikkingen? Is door het personeel een vorming gevolgd? Indien ja, wanneer en is een opfrissing gewenst? Indien neen, is het bestuur van plan contact op te nemen met LEIF om een vorming te organiseren?• Kunnen cijfers meegegeven worden hoeveel inwoners van de gemeente gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om op de dienst burgerlijke stand hun voorafgaande wilsverklaringen in te vullen gedurende deze legislatuur?


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.