parallax background

Gwenny De Vroe wil dat de financiering van de sociale huisvestingsmaatschappijen geëvalueerd wordt

19/03/2021
Reeds voor €13.690 aan Kampenhoutbonnen in omloop
12/03/2021
Herbestemming Hellebos
19/03/2021
 
Frederick Vandeput, liberaal fractieleider in de Limburgse provincieraad, analyseerde de jaarrekeningen van ongeveer negentig sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) in Vlaanderen. Daaruit bleek dat er in 2017 ongeveer 730 miljoen euro op hun rekeningen stond. Vandaag is dat aangedikt tot zelfs 845 miljoen euro. Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe (Open Vld): “Ik schrok van dit bedrag. Dit is hoog en nam ook toe op een moment dat 150.000 mensen wachten op een kwalitatieve sociale woning en dat het voor velen onder hen moeilijke tijden zijn. Ik pleit er dan ook voor dat de financiering van de SHM’s zo snel mogelijk geëvalueerd wordt. Ik denk dat dat echt nodig is.”

De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) in Vlaanderen worden op een autonome manier beheerd en beslissen dus ook zelf over hun middelen. We stellen echter grote verschillen vast tussen de verschillende SHM’s. De ene maakt veel winst en de andere veel verlies. Uit de analyse van Frederick Vandeput bleek dat de SHM’s tussen 2016 en 2019 samen maar liefst 213 miljoen euro winst gemaakt hebben. Dit komt neer op een gemiddelde van 53 miljoen euro per jaar. Daarnaast heeft de Vlaamse overheid de SHM’s in 2019 nog betoelaagd voor 127 miljoen euro.

“De huidige financieringsmodellen voor de SHM’s zijn zeer voordelig. Gemiddeld genomen is het voor hen niet nodig om hun aangegroeide reserves aan te wenden. Dit gebeurt dan ook te weinig of zelfs helemaal niet. Ik stel dus voor dat bevoegd minister Diependaele de SHM’s er in de toekomst meer toe aanzet om hun slapend kapitaal te activeren. Dit met het oog op de 150.000 mensen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning en die het momenteel heel moeilijk hebben”, zegt Open Vld-parlementslid Gwenny De Vroe.

Het liberale parlementslid benadrukte tijdens haar uiteenzetting in de plenaire vergadering ook hoe belangrijk de taak van de SHM’s is. “Ze moeten zorgen voor een kwalitatieve woning voor de meest kwetsbaren onder ons. Maar als we de cijfers bekijken, zien we dat er sinds de stijging van de huurprijzen meer liquiditeiten zijn. Een grondige analyse per SHM is dan ook nodig opdat de gelden altijd terechtkomen bij de mensen die ze nodig hebben”, besluit Gwenny De Vroe.