parallax background

Herbestemming Hellebos

19/03/2021
Gwenny De Vroe wil dat de financiering van de sociale huisvestingsmaatschappijen geëvalueerd wordt
19/03/2021
“Ik pleit voor een democratisch gedragen en ambitieus klimaatbeleid”
23/03/2021
 

Over het dossier van het Hellebos en de activiteiten van de Federale Politie op het militair domein in het bos is al veel gezegd en geschreven. De delegatie van de planningsbevoegdheid aan de gemeente Kampenhout en de wijziging van de aanvraag tot omgevingsvergunning zorgen voor een nieuwe wending in het dossier.

Het gebruik als slipschool door de Federale Politie, wordt als knelpunt en bedreiging gezien voor de natuurwaarden in de omgeving. Sterker nog, de school opereerde al vijf jaar illegaal. In die periode werden zonder vergunning een honderdtal bomen gekapt, zonevreemde constructies gebouwd en niet-vergunde verhardingen aangebracht.


Het gemeentebestuur voert al jaren actie tegen de exploitatie door de Federale Politie en koos in april 2019 resoluut voor de herbestemming van het militair domein als natuurgebied. “Zo kunnen we de unieke fauna en flora die zich in de oude bossen bevinden beschermen”, klonk het toen.

Nieuw in het dossier is de delegatie van de planningsbevoegdheid voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Hellebos” aan de gemeente Kampenhout. Dit betekent dat de gemeente het proces voor de herbestemming van het terrein als natuurgebied kan opstarten. Schepen voor Milieu Gwenny De Vroe is opgetogen: “Dit is een belangrijke stap in de bescherming en het herstel van het waardevol stuk natuur. De plannen van een uitdoofscenario voor de exploitatie door de Federale Politie worden nu kracht bijgezet. Deze wending in het dossier voelt als een overwinning aan voor niet alleen het gemeentebestuur van Kampenhout, maar vooral ook voor alle Kampenhoutenaren en natuurliefhebbers.”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden bevestigde in een antwoord in de Kamer dat de activiteiten van de Federale Politie van tijdelijke aard zijn. “De Federale Politie is bereid een deel van het domein nu reeds herin te richten met het oog op bos- en natuurbeheer. De huidige situatie is dan ook tijdelijk. Inmiddels brengen de Federale Politie en de Regie de Gebouwen zo snel mogelijk alternatieve locaties in kaart”, klinkt het bij de minister.

Een tweede nieuwigheid in het dossier is de wijziging van de aanvraag tot omgevingsvergunning door de Federale Politie. Met de wijziging van de aanvraag wil men gedeeltelijk tegemoet komen aan het advies om de slipschool in tijd en ruimte te beperken. Enerzijds is de Federale Politie bereid de aangevraagde exploitatie in tijd te beperken om tegemoet te komen aan het door de gemeente beoogde uitdoofscenario. Die uitdoofperiode moet lang genoeg zijn om de eventuele budgettaire en juridische onzekerheden op te kunnen vangen die gekoppeld zijn aan een verhuis. Anderzijds wil de Federale Politie de reeds voor natuurbeheer voorbehouden zone uitbreiden en deze volledig buiten de exploitatie houden. Deze zone wordt dan voorbehouden voor bos- en natuurontwikkeling.

Door de wijziging van de aanvraag tot omgevingsvergunning wordt er een nieuwe openbaar onderzoek gehouden. Dit onderzoek loopt van 12 maart tot 10 april 2021. Dan beslist de provincie Vlaams-Brabant over de omgevingsvergunning van de slippiste.

Opmerkingen of bezwaren kan men enerzijds digitaal melden via (www.omgevingsloketvlaanderen.be) of schriftelijk overmaken gericht aan het College van burgemeester en schepenen.