Inspanningen tegen lekverliezen moeten omhoog

12/05/2021
Sensibiliseringscampagne over het houden van alpaca’s op komst
06/05/2021
10.000 euro subsidie voor handelskernversterking en versterking van de horeca in Kampenhout
19/05/2021
 

Dinsdag 11 mei jl. ondervroeg ik minister Demir over lekkende waterleidingen in Vlaanderen. Dagelijks verliezen we zo’n 167 miljoen liter drinkwater, het equivalent van 66 olympische zwembaden. Ik riep de minister op om de doelstellingen aan te schroeven en de inspanningen van de drinkwatermaatschappijen te vergroten om de lekverliezen te reduceren.

De jaarlijkse productie drinkwater van België betreft zo’n 358 miljoen kubieke meter. Ongeveer een vijfde daarvan gaat verloren door toedoen van lekken in toevoer- en distributieleidingen, in reservoirs en op aftakkingen. De financiële kost van dit waterverlies is immens. In 2019 bedroeg de totale kost zo’n 36 miljoen euro. Maar erger nog, in een regio als Vlaanderen waar we kampen met extreme waterschaarste is het niet te verantwoorden dat we zo onzorgvuldig omspringen met kostbaar drinkwater. De maatschappelijke kost is zeer groot.

De minister kondigde al aan dat in het kader van de Blue Deal de lekverliezen tegen 2025 gehalveerd moeten zijn zonder stijging van de waterfactuur. Daarvoor legt ze een grote verantwoordelijkheid bij de drinkwatermaatschappijen die ieder een gericht actieplan op maat hebben uitgewerkt met aparte maatregelen en doelstellingen.

Via innovatieve technieken, die momenteel nog erg duur zijn en niet altijd marktrijp, onderzoeken de drinkwatermaatschappijen hoe ze de verliezen verder kunnen terugdringen. En met resultaat. In 2019 is er één drinkwatermaatschappij in geslaagd de lekverliezen te halveren. Toch zijn we er nog lang niet.

“Nauwkeurige meetmethoden, innovatieve technieken en kennisdeling moeten ervoor zorgen dat we de verliezen van drinkwater de komende jaren drastisch terugschroeven. We moeten ambitieus zijn in onze actieplannen, tussentijdse doelstellingen formuleren en de drinkwatermaatschappijen ondersteunen bij het halen van die doelstelling.”