parallax background

Kampenhoudt van u: “ontmoeten en verbinden”

30/11/2021
Kampenhout gaat autodelen: “goed voor portemonnee en milieu”
29/11/2021
Kinderrechtendag: enthousiasme, positivisme & engagement winnen het van angst
07/12/2021
 

Van 12 tot en met 16 oktober nodigde de gemeente alle inwoners uit de de werfkeet en het liefhebberscafé om hun visie op het samenleven en de inrichting van Kampenhout-centrum toe te lichten. Tijdens de participatieavonden werd de tijd genomen om naar de bezorgdheden en inspirerende ideeën van inwoners te luisteren. Het doel is om via het burgerparticipatieproject 'Kampenhoudt van u!' het samenleven in Kampenhout te verbeteren.

Schepen voor Communicatie Gwenny De Vroe licht het project toe: "heel wat inwoners kwamen er hun visie op het samenleven en de toekomst van Kampenhout-centrum toelichten. De kernwoorden daarbij waren duidelijk: ontmoeten en verbinden.

Tot maart 2022 wordt nu de tijd genomen om die ideeën te bundelen, om deze daarna in werkelijk beleid om te zetten. Burgerparticipatie, transparantie en een door de inwoners gedragen beleid zijn prioritair voor Open Vld Kampenhout. Ik ben dan ook uitermate tevreden met de grote opkomst en de vele ideeën die we hebben ontvangen", sluit Gwenny af.
 
 
afkeelding kampenhoudtvanu
Maquette van Kampenhout-centrum tijdens de participatieavonden