parallax background

Kampenhout Sas Ademt gaat in beroep Kampenhout

10/03/2012
Open Vld familiedag op 11 maart 2012
08/03/2012
Actiecomité in beroep tegen milieuvergunning
10/03/2012
 

De actiegroep 'Kampenhout- Sas Ademt' heeft beroep aangetekend tegen de milieuvergunning die de firma Van Gansewinkel toelaat om haar overslagstation uit te breiden, met onder andere 40 ton asbesthoudend materiaal. De firma Van Gansewinkel wil haar activiteiten op de bedrijfssite aan Kampenhout-Sas uitbreiden.

In de laatste dagen voor afsluiting van het openbaar onderzoek werden nog 1084 bezwaarschriften ingediend. Toch bracht het schepencollege van Kampenhout een gunstig advies uit tegen de mening van de gemeentelijke milieuadviesraad.

Die adviseert de aangevraagde wijziging van de milieuvergunningsaanvraag in te perken en geen uitbreiding toe te staan. Dit negatief advies werd enkel gevolgd door schepen van Leefmilieu Gwenny De Vroe (Open Vld), die als enige in het schepencollege tegen stemde. Tien dagen na het advies van de gemeente, besliste ook de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant om de milieuvergunning voor Van Gansewinkel goed te keuren.

Vlaamse regering

Het actiecomité Kampenhout-Sas Ademt is ontevreden. "We zijn het de meer dan 1000 buurtbewoners die een bezwaarschrift ingediend hebben verplicht om in beroep te gaan tegen de beslissing van de provincie.

De publieke inspraakprocedure, werd enkel nog pro forma gevoerd. Het belette de beslissingsnemers niet om hun wil toch door te drijven. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een wijziging van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams- Brabant die dit alles zou moeten formaliseren.

Moest deze vergunning nog snel door de administratieve molen vooraleer de nieuwe bepalingen van kracht worden?", vraagt Bert Francois zich af.
Het dossier verhuist nu naar de Vlaamse regering waar de minister van Leefmilieu zich zal uitspreken.


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.