parallax background

Kampenhout toont ambitie om de groenste gemeente te worden

20/04/2021
Tiny houses: compact, kwalitatief en trendy
16/04/2021
Wereldproefdierendag: vervanging, vermindering, verfijning en verantwoordelijkheid
26/04/2021
 

De gemeente Kampenhout lanceert de actie “Boom in jouw voortuin”. Hiermee wil de gemeente inzetten op het aanplanten van extra bomen in zowel de openbare ruimte als in de voortuinen van de Kampenhoutenaren. De gemeente zal gratis bomen schenken om samen van Kampenhout de groenste gemeente te maken.

Enerzijds zullen inwoners voorstellen kunnen indienen voor de aanplanting van bomen in de openbare ruimte van Kampenhout. Denk hierbij aan vrije ruimte langs wegen en op dorpspleinen en parkings. Bij goedkeuring van de suggestie plant de milieudienst de boom het eerstvolgende plantseizoen aan. Anderzijds kunnen inwoners een aanvraag indienen voor de aanplanting van een boom in hun eigen voortuin. Wanneer de milieudienst de aanvraag goedkeurt, wordt het eerstvolgende plantseizoen de boom geleverd en plant men die zelf aan.

Schepen voor Milieu Gwenny De Vroe licht de actie toe: “Bomen zorgen voor beschutting en verkoeling tijdens warme zomermaanden, zowel voor mens als dier. Daarbij komt dat ze meer kleur geven aan onze gemeente, zorgen voor een betere luchtkwaliteit door CO2 op te slaan en dienen als voedselbron voor allerlei dieren. Het is de bedoeling dat we onze inwoners kunnen overtuigen om extra bomen aan te planten in hun voortuin en ons suggesties toereiken om bomen te voorzien in de openbare ruimte. Iedere bijkomende boom telt in de strijd tegen de klimaatverandering. Alleen samen kunnen we van Kampenhout de groenste gemeente maken.”

Die ambitie toont de milieuschepen al langer dan vandaag. Op 17 oktober 2019 ondertekende de gemeente Kampenhout samen met 13 andere lokale gemeentebesturen het Bomencharter. Daarmee engageren ze zich om 94.595 bijkomende bomen aan te planten tegen 2024. Kampenhout heeft zich voorgenomen om zeker 2000 bomen voor zijn rekening te nemen. Met de uitrol van het initiatief “Boom in jouw voortuin” wil men niet enkel tegemoetkomen aan het aangegane engagement, maar ook de burgers betrekken bij de vergroening van Kampenhout. Daarbij komt dat de gemeente deze legislatuur ook een actie rond geveltuintjes heeft gelanceerd met de bedoeling de stoep, waar het kan, te ontharden en in te richten met kleine geveltuintjes.

Naast de extra aanplantingen zet de gemeente zich ook in voor de bescherming van de huidige natuur in Kampenhout. Het gemeentebestuur voert al jaren actie tegen de exploitatie van de slipschool in het Hellebos door de Federale Politie en koos in april 2019 resoluut voor de herbestemming van het militair domein als natuurgebied. “Zo kunnen we de unieke fauna en flora die zich in de oude bossen bevinden beschermen. Ze zijn uitermate belangrijk voor de biodiversiteit en dienen als natuurlijke buffer tegen hittes en droogtes”, weet schepen De Vroe.

Onderaan deze pagina vind men de link naar het aanvraagformulier en een uitgebreid reglement terug. Bij de keuze van de boomsoort zal men rekening moeten houden met factoren als de beschikbare ruimte zowel boven- als ondergronds, het inheems karakter van de soort en de breedte van het perceel. Niet iedere boom is even geschikt op iedere locatie.

Gwenny De Vroe ziet deze actie als gamechanger op vlak van vergroening van de gemeente: “We willen met “Boom in jouw voortuin” zoveel mogelijk Kampenhoutenaren overtuigen een boom aan te planten. Alleen samen kunnen we van Kampenhout een klimaatrobuuste en groenere gemeente maken.”

Link naar aanvraagformulier: https://www.kampenhout.be/aanvraagformulier-boom Link naar reglement: https://www.kampenhout.be/boom-aanvragen
 
 
176151095_283681256537688_4432440846717431855_n
Artikel in Het Nieuwsblad van 20 april 2021