parallax background

Lokaal Bouwshiftfonds: open ruimte vrijwaren én 100% vergoeding eigenaars

25/02/2022
Meer witloof op de kaart: “totaalbeleving rond witloof in Kampenhout”
07/02/2022
Natuurherstel Hellebos: bureau aangesteld voor omzetting naar natuurgebied
02/03/2022
 

Er is een akkoord rond het dossier van de bouwshift. Met een Lokaal Bouwshiftfonds wil de Vlaamse regering open ruimte maximaal vrijwaren én eigenaars correct vergoeden. Lokale besturen worden financieel aangemoedigd om de woonuitbreidingsgebieden om te zetten naar bos-, natuur of landbouwgrond. De Vlaamse regering trekt 100 miljoen euro per jaar uit zodat eigenaars 100% vergoed worden voor de planschade als hun grond herbestemd wordt.

De kogel is door de kerk. Er is een akkoord rond het stikstofdossier en het bouwshiftdossier. Wat het bouwshiftdossier betreft komt er een Lokaal Bouwshiftfonds.

De Vlaamse regering wil zoveel mogelijk open ruimte vrijwaren. Eerst werd daarom beslist om de 12.700 hectare woonuitbreidingsgebieden tot 2040 onder een stolp te plaatsen. Enkel lokale besturen konden beslissen om deze gronden aan te snijden of om te zetten naar bos-, natuur- of landbouwgrond. In geval van herbestemming zouden de lokale besturen moeten opdraaien voor de vergoeding van het waardeverlies voor de eigenaars, de zogenaamde planschade. Indien lokale besturen de gronden tot 2040 onder de stolp hielden, zou Vlaanderen deze kost op zich nemen.

Critici wezen terecht op het feit dat lokale besturen deze gronden waarschijnlijk niet gingen herbestemmen wegens een gebrek aan middelen en dat er daardoor weinig tot niets ging gebeuren tot 2040. Vlaanderen zou de factuur voor zich uitschuiven en de rechtsonzekerheid voor eigenaars ging blijven aanslepen.

Met het Lokaal Bouwshiftfonds is er nu een oplossing voor het bouwshiftdossier. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Eigenaars waarvan hun grond in woonreservegebied wordt omgezet in bosgrond of landbouwgebied worden voor 100% vergoed. Lokale besturen die woonuitbreidingsgebieden omzetten naar bos, krijgen dat voor twee derde vergoed door de Vlaamse regering. Bij omzetting naar landbouwgrond krijgen ze de helft terugbetaald. Zo worden eigenaars correct vergoed én vrijwaren we de open ruimte maximaal.”
 
 
IMG_2868
 
 

100% vergoeding voor de eigenaars was belangrijk voor de liberalen. “150.000 Vlamingen hebben een stuk woonuitbreidingsgebied. 77 procent van deze eigenaars heeft slechts 1 perceel in eigendom. Dat zijn niet de rijke bouwpromotoren. Dat zijn voornamelijk vaders en moeders die een stukje grond hebben gekocht voor hun kinderen om er ooit te kunnen op bouwen. Het gaat hier over één van de fundamenten van onze samenleving, namelijk het eigendomsrecht. Wanneer de overheid beslist om je grond te herbestemmen, dan moet je hier correct voor vergoed worden”, klinkt het bij minister Somers.

De voorzitster van de commissie Leefmilieu in het Vlaams Parlement Gwenny De Vroe is tevreden met het akkoord: “Met een lokaal bouwshiftfonds komt er een oplossing in een dossier dat al drie legislaturen aansleept. We beschermen onze open ruimte, we vergoeden eigenaars correct, we stimuleren lokale besturen in hun klimaatbeleid én we zorgen ervoor dat dit alles betaalbaar blijft voor Vlaanderen.”