parallax background

Natuurherstel Hellebos: bureau aangesteld voor omzetting naar natuurgebied

02/03/2022
Lokaal Bouwshiftfonds: open ruimte vrijwaren én 100% vergoeding eigenaars
25/02/2022
Uitdoofscenario stroomhalsbanden goedgekeurd
10/03/2022
 

Nadat de deputatie van Vlaams-Brabant eerder al de aanvraag door de federale politie tot omgevingsvergunning voor de regularisatie van het bijscholingscentrum in het Hellebos weigerde, volgt nu ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir die beslissing. Recent heeft de gemeente een ontwerpbureau aangesteld voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag tot regularisatie van de activiteiten omvatte de milieukundige exploitatie alsook stedenbouwkundige handelingen voor de site, gekend als de ‘slipschool’ op het militair domein in het Hellebos. De minister bevestigt nu de weigering die werd afgeleverd door de deputatie van Vlaams-Brabant. Beide instanties volgen de visie van de gemeente Kampenhout om de zone om te vormen naar natuurgebied.

Het gebruik als bijscholingscentrum op het militair domein in het bosrijk gebied wordt als knelpunt en bedreiging gezien voor de natuurwaarden in de omgeving. Het is de bedoeling om op termijn de unieke fauna en flora te beschermen en in te zetten op natuurherstel. De afgelopen jaren hebben we meer dan ooit gemerkt dat natuur en bos niet alleen belangrijk zijn voor onze leefomgeving, maar ook voor onze mentale gezondheid. Het herstellen en beschermen van de schaarse natuur in Vlaanderen is dan ook een nobele én nodige doelstelling.
 
 
hondenlosloopbos
 
 

Het dossier kent al een lange geschiedenis en de aanhoudende inspanningen van het college van de burgemeester en schepenen, maar ook van de meer dan 500 indieners van bezwaarschriften tegen de aanvraag voor omgevingsvergunning werpen hun vruchten af. Het is duidelijk dat de inwoners en het bestuur van Kampenhout de activiteiten van de federale politie liever kwijt dan rijk zijn. De bevestiging van de minister van de weigering van de aanvraag voor omgevingsvergunning zet die visie dan ook kracht bij.

Eerder keurde de gemeenteraad van Kampenhout de omzetting van de gewenste beleidsmatige ontwikkeling voor de site van militair gebied naar natuurgebied unaniem goed. Daartoe werd nu recent beslist een ontwerpbureau aan te stellen voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat moet het gehele gebied consolideren als natuurgebied, met als ultieme doel de waardevolle natuur op het domein te herstellen.