parallax background

Meerderheid weigert opnieuw concrete acties tegen overstromingen

28/01/2014
Oppositie boos om belastingverhoging
17/01/2014
Voorjaarsreceptie en familiedag
03/02/2014
 

Enkele weken geleden werd in het Vlaams Parlement gedebatteerd over de overstromingsproblematiek in Vlaanderen. Aanleiding waren de confronterende beelden op het journaal van de tijdelijke herstellingen met één rij zandzakjes van een verzakte dijk in het Denderbekken. Tijdens een hevig debat onderkenden alle partijen de problematiek en de noodzaak voor een structurele oplossing. Zij engageerden zich om alle noodzakelijke maatregelen te nemen."Van dat engagement blijft enkele weken later zeer weinig over", stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe vast."In de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement debatteerden we over een aantal aanpassingen aan de wet op de onbevaarbare waterlopen. Die waterlopen worden in verschillende categorieën ingedeeld. Al naargelang de categorie waartoe ze behoren is het de provincie, de stad of de gemeente of een privé-persoon die moet instaan voor het onderhoud van die onbevaarbare waterlopen zoals beken en grachten. Eén van de voorgestelde aanpassingen heeft de bedoeling dat omwille van openbaar nut een waterloop naar een hogere categorie kan worden gebracht, zodat bijvoorbeeld een lokaal bestuur het onderhoud kan doen in plaats van een privé-persoon. Als reden van openbaar nut werd onder andere verontreiniging of moeilijke bereikbaarheid voorgesteld", verduidelijkt Gwenny De Vroe.

"De Open VLD-fractie stelde voor om ook de aanwezigheid van overstromingsgevoelige gebieden als reden van openbaar nut op te nemen. In gebieden waar al overstromingsrisico's bestaan, is het van belang dat het onderhoud van beken en grachten goed gebeurd. Anders neemt het overstromingsgevaar toe of zijn de schadelijke gevolgen van een overstroming nog groter. Het is in die gevallen logisch dat het beheer gebeurt door een lokaal bestuur en niet wordt afgeschoven op privé-initiatief", gaat De Vroe verder.

"Onder andere op basis van de engagementen van enkele weken geleden had ik gedacht dat de meerderheidspartijen de uitgestoken hand van de oppositie zou aanvaarden en los van alle politieke spelletjes het voorstel zou ondersteunen. Het getuigt dan ook van slecht bestuur dat het voorstel werd weggestemd. Een echte uitleg kwam er daarvoor niet. Het is jammer genoeg het zoveelste bewijs van het motto van deze Vlaamse meerderheid (CD&V, N-VA en sp.a): Veel beloven, weinig geven, doet de zot in vrede leven. Maar vooral is het jammer dat deze partijen nog maar eens met de voeten rammelt van iedereen die zich in een zone met overstromingsgevaar bevindt. Zij hebben niets aan politieke spelletjes, integendeel", besluit Gwenny De Vroe. 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.