parallax background

Meerderheidsvoorstel over milieuvergunningenpiek is onthutsend ongefundeerd

02/03/2010
Vlaamse regering wil doorgaan met sloopplannen Groenendaal
24/02/2010
Kampenhout stopt zwerfvuil in de zak
05/03/2010
 

In de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement vond dinsdagnamiddag een hoorzitting plaats over een voorstel van decreet van parlementsleden van de meerderheid om het probleem van de zogenaamde milieuvergunningenpiek op te lossen. Tijdens de hoorzitting bleek dat de Vlaamse overheid niet in staat is duidelijkheid te scheppen over het aantal milieuvergunningen, uitgesplitst volgens klasse en uitgesplitst volgens vervaldatum.

Commissievoorzitter Bart Martens (SP.A), nochtans een van de medeondertekenaars van het decreet, noemde dit onthutsend. Verschillende parlementsleden van de meerderheid die het voorstel van decreet mee hadden ondertekend, riepen de meerderheidspartijen openlijk op zich opnieuw te beraden. Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe (Open Vld) vindt het voorstel van decreet onthutsend ongefundeerd. "De parlementsleden van de meerderheid zijn veel te snel meegestapt in het paniekvoetbal van de regering en administratie", meent De Vroe.

Op de hoorzitting zetten vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP), de Beroepsvereniging van Vlaamse Milieucoördinatoren (VMC) en de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, natuur en energie (LNE) hun standpunten uiteen.

De oorzaak van de gevreesde vergunningenpiek ligt in het milieuvergunningsdecreet van 1985 dat bepaalt dat de duur van de vergunningen beperkt werd tot 20 jaar. Reeds afgeleverde vergunningen zouden ook maar maximaal 20 jaar geldig zijn onafgezien van hun oorspronkelijke duurtijd. Het uitvoeringsbesluit van dit decreet dateert van 1991. Daardoor vreest vooral de administratie LNE een vergunningenpiek van meer dan tienduizend klasse I en klasse II vergunningen die in 2011 vervallen.

Na de hoorzitting had de commissie gehoopt meer duidelijkheid te krijgen over de aard en grootte van de gevreesde piek. Maar de commissie blijft in het duister tasten. Volgens VVSG, VVP en VMC valt de piek nog best mee, en kunnen de lokale en provinciale besturen die best aan. Volgens LNE dreigt een catastrofale piek. Verschillende parlementsleden vroegen zich af hoe het mogelijk is dat hierover geen duidelijkheid kon verschaft worden.

Volgens Gwenny De Vroe moet er hoogdringend werk gemaakt worden van een efficiënte databank waarin alle vergunningen worden opgenomen, uitgesplitst per gemeente, per klasse en met vervaldata. De Vroe kon niet begrijpen hoe de parlementsleden van de meerderheid zo'n ongefundeerd voorstel van decreet hebben ingediend. Minister van Milieu Joke Schauvliege, op wiens vraag de parlementsleden het voorstel van decreet hebben ingediend om te ontsnappen aan de adviesprocedures (Raad van State en Minaraad) die gepaard gaan met een ontwerp van decreet dat wordt ingediend door de regering, bleef tijdens de hoorzitting in de commissie afwezig. 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.