parallax background

Vlaamse regering wil doorgaan met sloopplannen Groenendaal

24/02/2010
Voorstel voor uitbreiding Vlaamse rand klaar
27/01/2010
Meerderheidsvoorstel over milieuvergunningenpiek is onthutsend ongefundeerd
02/03/2010
 

Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe heeft Vlaams minister-president Kris Peeters in het Vlaams Parlement ondervraagd over de ontwikkeling van de site van Groenendaal ten voordele van de paardenhouderij. De aanleiding voor de vraag vormde het voornemen van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) om onder andere de tribune aan de renbaan van Groenendaal te slopen.

ANB wil de open ruimte van de renbaan van Groenendaal een nieuwe bestemming geven als natuurgebied. Het gemeentebestuur van Hoeilaart heeft de sloopplannen voor de Raad van Vergunningsbetwistingen gebracht omdat ze de gehele site van de renbaan van Groenendaal mee willen betrekken in een nieuwe toekomstgerichte toeristische en recreatieve ontwikkeling waarin paardenhouderij een belangrijke rol speelt. ANB heeft ook plannen voor een toeristische en recreatieve ontwikkeling van een beperkt deel van de site, vooral gelegen aan de oude oefenrenbaan.

Minister-president Kris Peeters blijft de ANB-piste bewandelen, zo bleek in zijn antwoord op de vragen van Gwenny De Vroe. Volgens Peeters is “de ontsluiting van de site ten behoeve van de door de gemeente voorgestelde activiteiten niet realistisch”. Bovendien schrikt de minister-president terug voor het prijskaartje dat daar aan verbonden is, dat hij raamt op 25 à 30 miljoen euro.

Peeters wees er wel op dat in de plannen van ANB aan de oude oefenrenbaan ook paardenactiviteiten zullen toegelaten worden, zelfs occasioneel jumping- en dressuurwedstrijden.

Maar hij benadrukte dat het gebied van de eigenlijke renbaan, met de faciliteiten als een pas vanuit de jaren tachtig stammende tribune die destijds zo’n 600 miljoen frank (omgerekend 15 miljoen euro) kostte, binnen het statuut van Natura 2000 enkel een invulling kan krijgen als natuurgebied, meer specifiek openruimtegebied. Peeters beloofde wel dat ANB nauw in overleg met de paardensector en het gemeentebestuur de site Groenendaal als toeristische en recreatieve poort tot het Zoniënwoud zal ontwikkelen. 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.