parallax background

Nood aan meer zwemmogelijkheden in Vlaanderen… en in Kampenhout

23/06/2022
Samen komen we op tegen kanker!
30/05/2022
Onderzoek moet uitwijzen of zwemzone aan Kampenhout-Sas mogelijk is
27/06/2022
 

Afgelopen weekend gingen heel wat mensen – op legale maar ook op illegale plaatsen – zwemmen. Het maakt nogmaals duidelijk dat er nood is aan extra zwemmogelijkheden in de publieke ruimte. Er komen deze zomer dan ook twee nieuwe locaties bij, in Mechelen en in Vilvoorde. Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe vindt echter dat we ambitieuzer moeten zijn: “Onze waterkwaliteit verbetert jaar na jaar. Ook vergelijkende studies met het buitenland tonen aan dat het kan. Ik pleit dan ook voor meer vrijheid om te kunnen zwemmen waar je wil, maar ook meer eigen verantwoordelijkheid als je in het water springt. Dat is een heel liberaal principe.”

Het is duidelijk dat Vlaanderen onvoldoende zwemmogelijkheden in open lucht telt. Open Vld-parlementslid Gwenny De Vroe roept alle bevoegde ministers in de Vlaamse Regering, Demir, Weyts en Peeters, op om te zorgen voor meer ruimte. Ze benadrukt dat daarbij niet alleen gekeken moet worden naar de bevaarbare waterlopen, maar zeker ook naar de onbevaarbare waterlopen.

De Vroe stelt voor om samen met de lokale besturen te bekijken hoe we in de bevaarbare waterlopen meer zwemlocaties kunnen creëren: “Voor Kampenhout-Sas ga ik alvast een voorstel indienen. Ik hoop dat De Vlaamse Waterweg in dit verhaal zal willen meestappen.” Daarnaast pleit het liberale parlementslid ervoor om de huidige VLAREM-wetgeving grondig te versoepelen en vereenvoudigen. Een studie van SWECO reikt hiervoor expliciete suggesties aan.

“Uiteraard moeten we bij nieuwe openwaterzwemlocaties altijd rekening houden met de aspecten veiligheid, waterkwaliteit en gezondheid. Wat veiligheid betreft is er trouwens een belangrijk verschil tussen de bevaarbare en niet-bevaarbare waterlopen. Toch moeten en kunnen we hier soepeler mee omgaan”, stelt De Vroe. “Iedereen moet in zijn of haar eigen buurt in open water kunnen zwemmen. Dat is té belangrijk.”