parallax background

Onderzoek moet uitwijzen of zwemzone aan Kampenhout-Sas mogelijk is

27/06/2022
Nood aan meer zwemmogelijkheden in Vlaanderen… en in Kampenhout
23/06/2022
Voorstel over communicatie bij werken natuurbeheerplannen goedgekeurd
29/06/2022
 

Vlaams parlementslid en Eerste Schepen in Kampenhout Gwenny De Vroe heeft zondag 26 juni jl. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters ontvnagen in Kampenhout. Beiden hebben een bezoek gebracht aan Kampenhout-Sas waar ze de plannen voor een proefproject met betrekking tot zwemmen in open water in het Kanaal Leuven-Dijle hebben besproken, alsook de installatie van een liftsysteem bij het regionaal Hoppinpunt Kampenhout-Sas.

Afgelopen woensdag (22 juni) riep De Vroe in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement minister Peeters op de ambitie van haar beleid inzake zwemmen in open water op te krikken. De minister kondigde eerder aan dat er deze zomer twee nieuwe locaties, in Mechelen en Vilvoorde, waar er in een bevaarbare waterloop gezwommen kan worden, bijkomen. De oproep van de minister aan lokale besturen om actief suggesties voor zwemlocaties aan te geven, is niet in dovemansoren oren gevallen bij de schepen. Ze reikt minister Peeters de hand om een proefproject aan de zwaaikom van Kampenhout-Sas op te zetten en wil op korte termijn concrete stappen zetten in het dossier: “Momenteel wordt er op een illegale manier vlakbij het sas gezwommen, met alle risico’s vandien. De eerste stap nu is het opstarten van een onderzoek naar de waterkwaliteit en wat er zich onder het wateroppervlak bevindt. Als we toekomstgericht een zwemlocatie aan Kampenhout-Sas willen inrichten, moet de veiligheid en gezondheid van de zwemmers altijd gegarandeerd worden”, geeft de schepen aan.

Naast een potentiële zwemlocatie biedt Kampenhout-Sas ook andere troeven weet De Vroe: “Ik zal de minister kennis laten maken met de verborgen parel die Kampenhout-Sas is. Het recreatief en toeristisch potentieel is enorm en met voldoende ondersteuning, ben ik ervan overtuigd dat we het potentieel optimaal kunnen benutten.”
 
 
Gwenny en Lydia KS
Schepen Gwenny De Vroe en minister Lydia Peeters
 
 

Naast de zwaaikom hebben minister Peeters en schepen De Vroe ook een bezoek gebracht aan het Hoppinpunt Kampenhout-Sas dat als één van de belangrijkste verkeersknooppunten tussen de driehoek Brussel-Mechelen-Leuven fungeert. “In het kader van de modal shift streven we naar de uitbouw van een vervoerssysteem via verschillende duurzame vervoersmiddelen. Op die manier wil ik het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren in combinatie met andere gedeelde mobiliteitsmodi. Belangrijk daarbij is dat onze Hoppinpunten voor iedereen toegankelijk zijn. Voor rolstoelgebruikers, mensen met een kinderwagen of mensen die moeilijk te been zijn, is het nu erg moeilijk om via de trappen het busperron te bereiken. Daarom voorzie ik budget om liften aan de bushaltes van Kampenhout-Sas te voorzien”, legt minister Peeters uit.

“Als Eerste Schepen van Kampenhout ben ik enorm tevreden met de steun van de minister in deze twee belangrijke dossiers. Eerder hebben we al extra budgetten verkregen voor investeringen in verkeersveiligheid rond onze schoolomgevingen. Ik waardeer het werk van de minister dan ook van harte”, sluit De Vroe af.