parallax background

Open Vld niet te spreken over nieuwe belastingen

19/11/2014
Nood aan meer selectieve afvalinzameling op openbare plaatsen
27/10/2014
Jos De Vroe (62) plots overleden
26/11/2014
 

"Een Kampenhouts gezin betaalt 688 euro extra belastingen per jaar. Voor zelfstandigen komt daar nog 175 of 350 euro bovenop" - Gwenny De Vroe (Open Vld)


Open Vld niet te spreken over nieuwe belasting die vooral 735 kleine Kampenhoutse zelfstandigen treft

De voorbije weken viel bij de circa 875 Kampenhoutse zelfstandigen een aanslagbiljet over een 'algemene gemeentebelasting' in de bus. Vooral de kleine zelfstandigen voelen zich geviseerd. Zij moeten 175 euro extra belastingen ophoesten. "Wij hebben daar als Open Vld met klem tegen geprotesteerd toen de CD&V-N-VA-meerderheid dit op de gemeenteraad van 17 december 2013 doordrukte en wij blijven er alles aan doen om die extra belasting terug te schroeven", zegt voormalig schepen Gwenny De Vroe, die de zeskoppige Open Vld-fractie in de gemeenteraad aanvoert.

"De nieuwe meerderheid tast de koopkracht van de gezinnen steeds meer aan", aldus Gwenny De Vroe. "De personenbelasting steeg van 6 naar 7,5%, de onroerende voorheffing van 950 naar 1350, onder meer ook de vuilniszakken en gft-stickers, de speelpleinwerking, de sportweken, de algemene gemeentebelasting, om die maar te noemen, werden duurder. Wij lieten het uitrekenen: per gemiddeld gezin betalen de Kampenhoutenaren 688 euro extra belastingen per jaar. Voor zelfstandigen komt daar dus nog 175 euro bovenop, of het dubbele, als zowel man als vrouw een zelfstandige activiteit uitoefenen".

De 'algemene gemeentebelasting' komt in de plaats van de algemene milieubelasting die de gemeente 20.000 euro per jaar opbracht en van de belasting op de bedrijfskracht en het gebruik van motoren die vooral de grote en vervuilende bedrijven trof en de gemeentekas jaarlijks met zo'n 70.000 euro spijsde. "De nieuwe 'algemene gemeentebelasting' zal de opbrengst van die taks voor de gemeente meer dan verdubbelen", zegt Gwenny De Vroe.

Open Vld wijst er net als UNIZO Kampenhout en MVGK (Middenstandsverbond Gemeente Kampenhout) op, dat door de invoering van de algemene gemeentebelasting niet alleen de belastingdruk voor de meeste zelfstandigen gevoelig stijgt, maar ook dat er een significante verschuiving is van de lasten van de grote en vervuilende bedrijven die voornamelijk gesitueerd zijn op de industriezone Kampenhout-Sas, naar de kleine zelfstandigen. "Zo betaalde een vervuilend bedrijf voordien jaarlijks 7.200 euro belastingen op de bedrijfskracht, nu komt het weg met 1.000 euro algemene gemeentebelasting. Het is onrechtvaardig en onaanvaardbaar dat een kleine zelfstandige 175 euro moet betalen omdat hij in zekere mate het milieu zou vervuilen. Vervuilt zo'n groot bedrijf dan maar vijf keer meer dan wie thuis aan de eettafel of in zijn bureau op zijn computer werkt? Begrijpe wie kan", vraagt Gwenny De Vroe zich af.

"Op de jongste gemeenteraad, op 6 november, gaf de burgemeester toe dat hij al een 'aantal schriftelijke vragen' - of bezwaarschriften - van zelfstandigen heeft ontvangen. Hij beloofde op alle vragen te zullen antwoorden. Maar ondanks de uitdrukkelijke vraag van Open Vld overweegt het gemeentebestuur niet de algemene gemeentebelasting bij te sturen. Er komt hooguit een 'evaluatie'. Open Vld blijft zich hoe dan ook verzetten tegen die onrechtmatige extra belasting".RANDSTUKJE


Open Vld voorkomt extra belasting voor gestopte zelfstandigen

Ook tientallen Kampenhoutenaars die al een tijdje gestopt zijn als zelfstandige maar die zich nog niet lieten uitschrijven bij de kruispuntbank, kregen een aanslagbiljet voor de algemene gemeentebelasting in de bus. Op voorstel van Gwenny De Vroe (Open Vld) op de gemeenteraad van 6 november, liet burgemeester Kris Leaerts (CD&V) weten dat zelfstandigen die kunnen bewijzen dat zij niet meer actief waren sinds 1 januari van dit jaar deze extra belasting niet moeten betalen, op voorwaarde dat zij zich laten uitschrijven bij de kruispuntbank. Uitschrijven kost 82,50 euro.

GETUIGEN

Philippe en Hilde Van Hecke-Desmet: "Wij pikken dit niet"

Heel wat van de circa 735 Kampenhoutse kleine zelfstandigen overwegen een bezwaarschrift in te dienen tegen de algemene gemeentebelasting. In navolging van het echtpaar Philippe en Hilde Van Hecke-Desmet. "Wij geven beiden taalcursussen in bedrijven", zegt Philippe Van Hecke. "Mijn vrouw als zelfstandige in hoofdberoep. Zij moet 175 euro extra belasting betalen, ik 100 euro omdat ik als zelfstandige in bijberoep ben. Op het aanslagbiljet staat vermeld dat deze nieuwe belasting de algemene milieubelasting vervangt. Terwijl wij absoluut geen milieuhinder creëren en bovendien onze activiteit uitoefenen in externe bedrijven. In ons bezwaarschrift gericht naar de burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden vragen wij een einde te stellen aan deze onhoudbare situatie op basis van de meest elementaire beginselen van het recht. Wij wachten nu al twee weken op een antwoord"


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.