parallax background

Nood aan meer selectieve afvalinzameling op openbare plaatsen

27/10/2014
Aanschuiven voor Nacht van Gwenny & Co
13/10/2014
Open Vld niet te spreken over nieuwe belastingen
19/11/2014
 

Minister belooft aan Gwenny De Vroe om er werk van te maken

Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe is tevreden dat de bevoegde Vlaamse minister van Leefmilieu werk maakt van een regelgevend kader voor bijkomende inzamelmogelijkheden voor selectieve inzameling van afval. In de vorige legislatuur heeft het Open Vld-parlementslid verschillende resoluties ingediend om de inzameling van gescheiden afvalfracties ook op openbare plaatsen te stimuleren.

"Dankzij jarenlang volgehouden inspanningen bevindt Vlaanderen zich bij de top van Europa als het aankomt op het selecteren van verschillende afvalfracties en de inzameling ervan binnenshuis. Gescheiden ophaling van papier, glas, PMD, GFT, restafval enzovoort: het zijn allemaal zaken waar de Vlaming vertrouwd mee is. Of het nu om huis-aan-huisophaling gaat of om het aanbieden van de fracties in het containerpark, de Vlaming toont zich als één van de beste leerlingen van de klas. Buitenshuis stellen we echter vast dat de Vlaamse overheid nauwelijks initiatieven neemt voor het gescheiden inzamelen van afval op openbare plaatsen", zegt Gwenny De Vroe. "De burgers krijgen vandaag nauwelijks die mogelijkheid, ook al bestaat er een groot draagvlak voor en willen ze het zelf".Buitenshuis is er nog werk aan de winkelEen algemeen bekend initiatief zijn de opvallende, erg zichtbare en in grote aantallen geplaatste vuilnisbakken in de grote stations in Vlaanderen of vergelijkbare voorbeelden op de luchthaven van Zaventem. Hedendaagse, aantrekkelijke en speelse vormgeving wordt hier gecombineerd met het inzamelen van vier fracties: PMD, papier, glas en restafval. Uit de praktijk blijkt dat de gescheiden inzameling zeer goed lukt en dat er nauwelijks problemen zijn met verkeerde fracties die in een bepaalde vuilnisbak zijn terechtgekomen. Het succes van deze vuilbakken hangt wel samen met het feit dat ze regelmatig worden geleegd. "Ik hoop dan ook dat de Vlaamse overheid verder werk maakt van een selectieve afvalinzameling buiten de huiselijke sfeer en deze aanmoedigt," besluit Gwenny De Vroe. 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.