parallax background

Open Vld wil dat Vlaanderen zelf investeert in propere lucht

22/11/2013
“Grote projecten niet in gevaar door ongrondwettelijk integratiespoor”
18/09/2013
tweede Mosselfestijn op 8 december 2013
27/11/2013
 

Vlaanderen hoeft niet langer groene investeringen in het buitenland te sponsoren. Het Europees Parlement heeft vandaag immers beslist om via het LIFE-subsidieprogramma financiële tegemoetkomingen te voorzien voor milieu-investeringen. “België en Vlaanderen kunnen zich dus ten volle concentreren op het zelf behalen van de Europese 20-20-20-doelstellingen,” zeggen Vlaams Volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe en Europees parlementslid Philippe De Backer. “Buitenlandse schone lucht kopen hoeft dan niet meer.”


uropa wil tegen 2020 20 procent minder energie verbruiken, 20 procent van zijn energie uit hernieuwbare energie halen en 20 procent minder broeikasgassen uitstoten. Om de lidstaten te helpen bij de realisatie van deze doelstellingen voorziet het LIFE-programma 3,6 miljard euro. Dit gaat naar concrete projecten die een positieve impact hebben op het milieu en de klimaatdoelstellingen, verspreid over alle 28 lidstaten. Sinds de start van het LIFE-programma in 1992 werden in België in totaal al 160 projecten gefinancierd, samen goed voor 396 miljoen euro, waarvan 170 miljoen van Europa kwam. Hiervan draaien er 91 rond milieu-innovatie, en 67 rond natuurbehoud. Een belangrijk project is Ecoware dat op innovatieve wijze havenafval verwerkt en hergebruikt in Belgische havens.

Die hulp kan Vlaanderen goed gebruiken, want uit de laatste cijfers van de Europese Commissie blijkt dat we amper 4% van onze energie uit hernieuwbare energie halen. "De Vlaamse regering moet deze steun inzetten om duurzame investeringen in groene energie op poten te zetten. De belangrijke EU2020-doelstellingen vragen om structurele en innovatieve projecten die de toekomst van onze energievoorziening vrijwaren," aldus De Vroe en De Backer.

Emissiehandel niet gebruiken om verantwoordelijkheid af te kopen

Bovendien moet België haar uitstoot van broeikasgassen terugdringen. België engageerde zich eind jaren '90 om 7,5 procent minder broeikasgassen uit te stoten tegen 2012. Het Europees Milieuagentschap tikte België hier onlangs nog voor op de vingers. In een krampachtige poging van de Vlaamse en federale regering de doelstelling toch te halen werd voor miljoenen euro's lucht aangekocht in het buitenland. In totaal kocht België zo al voor 194 miljoen euro schone lucht.

"Het gebrek aan lange termijnvisie is fataal voor een duurzaam beleid. Emmissiehandel moet zorgen voor beter gerichte investeringen in duurzame projecten en niet gebruikt worden om verantwoordelijkheid af te kopen," zeggen De Vroe en De Backer.

Het debat in het Vlaams Parlement gisteren over de aankoop van buitenlandse schone lucht door Vlaanderen, leverde alleszins de belofte op dat er een screening zal gebeuren van alle projecten waarin de Vlaamse regering al geïnvesteerd heeft om de ruilhandel te bekostigen. "We willen weten welke projecten financiering kregen en hoeveel en op welke manier dit meehielp aan het halen van de doelstelling, bij ons en in het buitenland," besluiten De Vroe en De Backer.


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.