parallax background

“Grote projecten niet in gevaar door ongrondwettelijk integratiespoor”

18/09/2013
Nood aan daadkracht voor grote investeringen
18/09/2013
Open Vld wil dat Vlaanderen zelf investeert in propere lucht
22/11/2013
 

De grote, maatschappelijk belangrijke, investeringsprojecten komen niet op de helling te staan door de beslissing van het Grondwettelijk Hof om een artikel over het integratiespoor te schrappen. Dat verzekerden minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters en minister van Leefmilieu Joke Schauvliege vandaag in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement.


Beide ministers werden in de vervroegd samengeroepen commissie geïnterpelleerd door Bart Martens (sp.a), Jan Penris (Vlaams Belang), Gwenny De Vroe (Open Vld), Dirk Peeters (Groen) en Lode Vereeck (LDD). Afgelopen zomer besloot het Grondwettelijk Hof immers dat het integratiespoor, waarmee de Vlaamse regering de goedkeuringsprocedure voor grote projecten wilde versoepelen, niet grondwettelijk is. De inspraakmogelijkheid moet immers enkel nog elektronisch worden aangekondigd en niet langer in de krant. Dat is in strijd met het gelijkheidsbeginsel, oordeelde het Hof.

Bestuurlijke nonchalance

Bart Martens had het over bestuurlijke nonchalance. "Het integratiespoor had al eerder kunnen worden aangepast", zei hij. Daarmee verwees hij naar het feit dat de procedure, die in 2008 in het leven werd geroepen door de vorige regering, in 2011 al eens in vraag werd gesteld door de Raad van State. "De Vlaamse regering staat erbij en kijkt ernaar", zei Gwenny De Vroe. "Dit zorgt voor toenemende onzekerheid."

Joke Schauvliege en Philippe Muyters trachtten de parlementsleden gerust te stellen. "Voor de procedures die nog lopen, is er geen probleem, daar kunnen we de bekendmaking aanpassen en zal het tijdsverlies beperkt blijven", zei Schauvliege. Voor de maatschappelijk belangrijke projecten waarvan de procedure al verder is gevorderd, zoals de uitbreiding van het elektriciteitsnet tussen Zomergem en Zeebrugge of het Vlaams strategisch gebied rond Brussel, zal een oplossing op maat worden uitgewerkt via decreten. Die mogelijkheid werd, als uiterst redmiddel, ook voorzien door het Hof. "Het zou maatschappelijk onverantwoord zijn deze projecten opnieuw te onderwerpen aan een langdurig onderzoeksproces", zei Muyters. Hij maakte zich sterk dat ook hier het tijdsverlies beperkt zal blijven.

Discriminatie dreigt

Volgens onder meer Jan Penris dreigt daarbij discriminatie, omdat de regering zal moeten beslissen welke projecten van groot maatschappelijk belang zijn.
Een oplossing voor toekomstige projecten zal volgens beide ministers worden opgenomen in de nieuwe procedure waarin het Milieueffectrapport (MER) volledig zal worden geïntegreerd in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Dat voorstel zou nog dit jaar worden voorgelegd aan de ministerraad.


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.