parallax background

Roze of paarse zak?

16/11/2016
Open Vld zet strijd tegen luchtvervuiling verder
14/10/2016
Open Vld voorstander van nieuwe paarse vuilniszak
17/11/2016
 

Dankzij jarenlang volgehouden inspanningen bevindt Vlaanderen zich in de top van Europa als het aankomt op het recycleren en inzamelen van ons afval. Volgens cijfers van OVAM is de gemiddelde afvalberg van de Vlaming de laatste vijftien jaar met ongeveer honderd kilo afgenomen.

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig afval goed.

De doelstelling van dit plan is dat tegen 2022 elke Vlaming zestien kilogram restafval minder per jaar produceert. Kortom, het streefdoel is zo weinig mogelijk afval. Als er dan toch afval is dat het zo selectief mogelijk kan worden ingezameld en zo veel mogelijk kan worden gerecycleerd. Verbranding van het niet-recycleerbare restafval is en moet steeds de laatste optie zijn en blijven! Ikzelf verwelkom alvast in naam van mijn fractie, de bijsturing van het afval- en materialenbeleid via dit nieuw afvalplan.

In dit afvalplan afval lazen we reeds dat de Vlaamse overheid de inzameling van de restplastics, dus alle plastics die NIET in de PMD-zak terechtkomen, wil verplichten. Daar er vandaag nog vandaag nog te veel plastics in het restafval terecht komt.

Er lopen momenteel zes proefprojecten via FostPlus inzake de uitbreiding van de bestaande PMD zak. In elk van de deelnemende gemeenten wordt er een andere scenario van uitbreiding van de PMD-zak getest.

De evaluatie van deze proefprojecten ter uitbreiding van de huidige PMD zak is voorzien tegen eind 2017, niet tegenstaande hebben we allen via de media de afgelopen dagen bij monde van de minister zelf vernomen dat de eerste resultaten van de proefprojecten uitwijzen dat een aparte zak het beste resultaat geeft. We spreken dan van een nieuwe zak, zogenaamde roze zak, naar analogie van de zak die reeds bestaat in de regio rond Mechelen (IVAREM) en Leuven (Ecowerf). Dat is een richtinggevende conclusie van de minister. De minister gaf in de media aan dat de roze zak de manier is om efficiënt en tegen een lage kostprijs het restafval in Vlaanderen te beperken en de afvalkringlopen te sluiten. Het zou volgens de minister de bedoeling zijn om in 2018 een algemeen systeem in te voeren.


Mijn fractie en ikzelf hebben zelf de ambitie om zo weinig mogelijk restafval in Vlaanderen te produceren. Inzetten op meer selectieve inzameling van deze restplastics is dan ook een goede zaak en kan ik vanuit mijn fractie enkel toejuichen. Maar naast de blauwe PMD zak en de grijze of bruine zak voor restafval moeten we allen binnenkort misschien een roze zak in huis halen voor onze restplastic?

Daarom ondervroeg ik hierover minister Schauvliege in het Vlaams Parlement en pleitte ik om rekening te houden met alle mensen die niet beschikken over een garage of voldoende plaats om een derde er in veel gevallen een vierde vuilniszak in huis te halen.

Cruciaal is dat de sorteerboodschap voor de burger duidelijk en eenvoudig is. Maar ook de kwaliteit van de stromen moet voldoende hoog zijn voor een hoogwaardige recyclage.


HERBEKIJK HET DEBAT IN HET VLAAMS PARLEMENT HIERONDER


 
 
 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.