parallax background

Open Vld zet strijd tegen luchtvervuiling verder

14/10/2016
Vereenvoudig systeem dienstenscheques voor mensen met beperking
29/09/2016
Roze of paarse zak?
16/11/2016
 

Open Vld verwelkomt de overeenkomst die de gemeente Kampenhout heeft afgesloten met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) om de luchtkwaliteit op het grondgebied van de gemeente te meten. Met deze beslissing reageert het schepencollege op de suggestie van fractieleider Gwenny De Vroe van enkele maanden terug, waarbij zij expliciet verwees naar de mogelijkheid van lokale besturen om samenwerkingsakkoorden te sluiten met o.a. de Vlaamse Milieu Maatschappij om luchtvervuiling in kaart te brengen.

Kampenhout is een landelijke gemeente, maar heeft omwille van het doorlopen van twee grote verkeersassen te kampen met luchtvervuiling. Een aantal maanden geleden publiceerde de Vlaamse Milieumaatschappij cijfers waaruit blijkt dat er in Kampenhout meer ultrafijn stof aanwezig is dan in Brussel. Deze vervuiling wordt niet enkel veroorzaakt door luchtverkeer, maar ook door het wegverkeer langs de grote gewestwegen, benadrukt Gwenny De Vroe.

Naar aanleiding van de uitspraken van de schepen voor milieu, waarbij hij in de media (DS donderdag 12 mei 2016) verklaarde dat de gemeente weinig actie kan ondernemen om luchtvervuiling tegen te gaan, interpelleerde de Open Vld-fractie het schepencollege hierover in de gemeenteraad.


Constructieve oppositie

Tijdens de gemeenteraad van mei verwees gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe naar de mogelijkheid voor lokale besturen om samenwerkingsakkoorden af te sluiten met onder andere de Vlaamse Milieumaatschappij om de luchtvervuiling in kaart te brengen en na analyse een lokaal luchtkwaliteitsplan uit te werken om deze problematiek aan te pakken. "Mijn fractie is dan ook zeer tevreden dat de huidige meerderheid onze suggestie ter harte heeft genomen en dat er actie wordt ondernomen tegen de luchtvervuiling", verklaart Gwenny De Vroe.


Actie blijven ondernemen

Volgens de verklaringen van de schepen van milieu zouden de resultaten van de metingen over een week klaar zijn, wanneer ook de volgende gemeenteraad plaatsvind. De Vroe zal het college hierover verder bevragen en na analyse van de resultaten op Vlaams niveau de nodige stappen ondernemen om de luchtkwaliteit in Kampenhout te verbeteren.

 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.