parallax background

Schepencollege verdeeld over milieuvergunning

12/01/2012
Jongeren met vragen kunnen terecht op het JIP
03/01/2012
13.708 bezwaarschriften tegen oven
13/01/2012
 

De gemeente Kampenhout geeft een voorwaardelijk positief advies over de milieuvergunning die het afvalbedrijf Van Gansewinkel heeft aangevraagd. Het bedrijf wil in Kampenhout-Sas onder meer vijftien ton bijkomende opslag van asbest.


De CD&V-burgemeester en de drie CD&V-schepenen stemden voor; Open Vld-schepen Gwenny De Vroe stemde tegen. "Als schepen van Milieu had ik geadviseerd een negatief advies te geven", zegt Gwenny De Vroe. "Mijn collega's en ik waren het over de meeste punten eens. Enkel op het vlak van asbest verschilden we grondig van mening. De overgrote meerderheid van de 1.084 bezwaarschriften die we binnen kregen, gingen over de extra opslag van asbest. Dan vind ik dat je met die grote bezorgdheid van de bevolking rekening moet houden. Bovendien had ook de milieuadviesraad een negatief advies gegeven. Je mag niet vergeten dat het bij Van Gansewinckel gebrand heeft in 1997 en 2007. Stel dat dit nog eens gebeurt in een bedrijf met extra afvalcapaciteit."

Strenge voorwaarden

Schepen Stefan Imbrechts (CD&V) van KMO is het daar niet mee eens. "Wij zijn van oordeel dat je beter een positief advies geeft onder strenge voorwaarden, dan een negatief. Nu weten Van Gansewinkel en de provincie onder welke voorwaarden wij het bedrijf de kans willen geven zijn activiteiten uit te breiden. En die voorwaarden zijn streng."Om veertig in plaats van 25 ton asbest te mogen opslaan, mag het transport ervan bijvoorbeeld enkel via de Industriestraat gebeuren, waar geen bewoning is. "Wat de lawaaihinder betreft: hout vermalen mag enkel tussen 8 en 16 uur en nooit tijdens het weekend", zegt Imbrechts. "Omwille van de geurhinder mag er dan wel meer tuin- en keukenafval verwerkt worden, maar dat mag beduidend minder lang blijven liggen."De provincie zal het voorwaardelijk positieve advies voor een milieuvergunning nu bestuderen en dan beslissen of, en zo ja onder welke voorwaarden, Van Gansewinkel zijn activiteiten kan uitbreiden.Vanochtend overhandigt het actiecomité Stop de Oven elf- à twaalfduizend bezwaarschriften tegen de afvalenergiecentrale die Recover Energy wil bouwen, eveneens langs de Vaart recht tegenover Van Gansewinkel. (HML)


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.