parallax background

13.708 bezwaarschriften tegen oven

13/01/2012
Schepencollege verdeeld over milieuvergunning
12/01/2012
Faciliteitengemeenten lappen hun laars aan cultuurdecreet
17/01/2012
 

GEMEENTE ZAL NEGATIEF ADVISEREN OVER AFVAL-ENERGIECENTRALE

Bewoners van Kampenhout en omliggende gemeenten hebben 13.708 bezwaarschriften ingediend tegen de voorlopige bouwvergunning die de Vlaamse overheid heeft toegekend aan Recover Energy. Dat bedrijf plant in Kampenhout-Sas een grote afval-energiecentrale met een verbrandingsoven voor 150.000 afval per jaar. Het lijdt geen twijfel dat de gemeente Kampenhout de Vlaamse overheid zal adviseren geen definitieve bouwvergunning uit te reiken.


Gisteren maakte het actiecomité Stop de Oven, dat al vier jaar verbeten strijd voert tegen de plannen, 12.581 bezwaarschriften over aan burgemeester Jean Meeus (CD&V), geflankeerd door de CD&V-schepenen Kris Leaerts en Greet
Willems, en Open VLD-schepen Gwenny De Vroe. Daarmee kwam het totaal op 13.707. Gisteravond, tijdens de gemeenteraad, ondertekenden alle raadsleden, ook die van de oppostie, het 13.708ste bezwaarschrift.

11.314 inwoners

"Ik sta perplex", zei burgemeester Jean Meeus. "Kampenhout telt 11.314 inwoners, we ontvingen dus bijna 2.400 méér bezwaarschriften dan dat wij inwoners hebben. Als de instanties die over dit dossier moeten beslissen nu nog niet beseffen dat in onze en de naburige gemeenten absoluut geen draagvlak bestaat voor dergelijke bedrijfsactiviteiten, dan verdienen ze hun mandaat niet."De burgemeester dankte iedereen die "over de partijgrenzen heen samen en solidair blijft vechten om te vermijden dat de oven er ooit komt".Het lijdt dus geen twijfel dat de gemeente een negatief advies naar de Vlaamse overheid zal sturen. "De bezwaren zijn zeer gevarieerd en doorgaans goed onderbouwd", zegt Joost De Cock van Stop de Oven. "Het belangrijkste argument betreft de procedure. Recover Energy stuurde de bouwaanvraag rechtstreeks naar de Vlaamse overheid omdat het volgens hen om een dossier van algemeen belang gaat (het bedrijf beweert dat het elektriciteit kan opwekken voor 33.000 gezinnen, red.), maar dat is een verkeerde interpretatie. Andere veel geopperde bezwaren betreffen de aanwezigheid van scholen en bebouwde kommen in de nabije omgeving, het te verwachten verkeersinfarct op de N26 en de N21, het feit dat het beschikbare terrein te klein is om dergelijk bedrijf onder te brengen. Bovendien is er in Vlaanderen geen extra capaciteit voor afvalverbranding nodig."Een 9-tal medewerkers van het departement Grondgebiedzaken zal de bezwaarschriften nu stuk voor stuk doornemen. "Met de hulp van enkele mensen die mijn collega Armand Van Cappellen (CD&V) van Haacht ter beschikking stelt", aldus burgemeester Jean Meeus.'Stop de Oven' bereidt zich intussen voor op een tweede actie om bezwaarschriften in te dienen, eenmaal Recover Energy de milieuaanvraag bij de provincie heeft ingediend, waarna er een nieuw openbaar onderzoek komt. Volgens gedeputeerde Karin Jiroflée (SP.A) uit Haacht, die 'in persoonlijke naam en in die van veel inwoners van Haacht' haar afkeer voor de oven ventileerde, is die milieuaanvraag nog niet ingediend. "Klopt", zegt Johan Boon van Recover Energy. "Wij wachten eerst de afwikkeling van de stedenbouwkundige vergunning af."


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.