parallax background

Statiegeld mag burgers niet verplichten om afval naar de supermarkt te brengen

26/01/2023
Kampenhout organiseert eerste editie ‘Kampenhout Witlooft’
23/01/2023
“Vlaanderen moet werken aan toekomst zonder dierproeven”
31/01/2023
 

Voor Open Vld moeten de proefprojecten voor digitaal statiegeld op PMD alle kansen krijgen. Dat zegt Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe naar aanleiding van een persbericht van afvalmaatschappij OVAM dat al een voorafname doet van een systeem van klassiek statiegeld indien de proefprojecten mislukken. Volgens De Vroe is dat ten eerste niet beslist en straft dit systeem ten tweede burgers die vandaag correct sorteren in de blauwe zak. Die zouden namelijk verplicht worden om hun afval naar de supermarkt te brengen.

Voor heel wat producten worden er éénmalige verpakkingen gebruikt. Het is de ambitie van de Vlaamse regering om 90% van die drankverpakkingen in te zamelen en te recycleren. Een aantal landen hebben daarom een systeem van statiegeld ingevoerd op plastic drankflessen en blikjes. Dat systeem is vergelijkbaar met het statiegeld voor glazen flessen. Je moet daar je lege flesjes en blikjes dus meenemen naar de supermarkt.

Een groot verschil tussen die landen en ons land is dat wij al een heel hoge inzamel- en recyclagegraad hebben. Dit vanwege van het feit dat er in ons land al heel lang een gescheiden afvalophaling voor die fracties bestaat. Vlamingen sorteren vandaag al massaal hun plastics en blikjes via de blauwe zak. Daarom keurde de Vlaamse regering een conceptnota goed waarin beslist werd om proefprojecten uit te rollen voor een systeem van digitaal statiegeld. Digitaal statiegeld moet toelaten dat naast het inleveren van plastic leeggoed bij een inzamelpunt, het ook mogelijk blijft om de blauwe zak te gebruiken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door unieke scanbare codes aan te brengen op de verpakkingen en de blauwe zakken. Zo blijft het belang om te sorteren centraal staan. Alleen wanneer er “onoplosbare problemen zouden naar voren komen in dit digitaal systeem, dan zal alsnog een ander systeem worden opgelegd om in 2025 operationeel te zijn”.

In een persbericht liet de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) echter doorschemeren dat dit andere systeem de invoering van een systeem van klassiek statiegeld inhoudt. Vlaams Parlementslid voor Open Vld Gwenny De Vroe is het niet eens met die lezing. Uit de conceptnota blijkt duidelijk dat digitaal statiegeld de voorkeur geniet. De invoering van klassiek statiegeld staat daarentegen nergens in de nota opgenomen.

De Vroe: “De Vlamingen zijn voorbeeldige sorteerders en recycleerders van PMD via de blauwe zak. Klassiek statiegeld zou vooral hén treffen door hen te verplichten afval naar de supermarkt te brengen. We mogen milieu- en plichtsbewuste sorteerders niet straffen voor het gedrag van hardleerse vervuilers. Net daarom heeft de regering beslist om proefprojecten op te zetten rond digitaal statiegeld. Die beslissing moet nu loyaal uitgevoerd worden.”