parallax background

Strijd tegen zwerfvuil en sluikstort

06/11/2019
Kampenhout engageert zich voor het klimaat
21/10/2019
Gwenny schenkt winst na Nacht van Gwenny & Co
08/11/2019
 


Kampenhout verhoogt in samenwerking met afvalintercommunale Interza de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort via de plaatsing van mobiele camera’s op het openbaar domein. “Camera’s helpen om daders te identificeren, maar hebben vooral ook een belangrijk afschrikeffect”, benadrukt Kampenhoutse schepen voor Milieu Gwenny De Vroe (Open Vld).

Zwerfvuil is en blijft een grote ergernis voor alle Kampenhoutenaren. We hebben het afgelopen decennium sterk ingezet op de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort d.m.v. verschillende sensibiliseringscampagnes en acties. Nu worden er camera’s ingeschakeld op het openbaar domein om zwerfvuil en sluikstorten te bestrijden en zet de gemeente Kampenhout extra in op sensibiliserings- en communicatiecampagnes.

Gwenny De Vroe: “Ik wil werk maken van een propere gemeente, hiervoor werken we verder aan een preventief én repressief beleid. Onze inwoners verwachten inspanningen tegen diegenen die systematisch de omgeving bevuilen en weigeren om de correcte afvalkost te betalen. We willen het afschrikeffect verhogen door de pakkans te vergroten en boetes effectief te innen.”

De locaties worden in overleg met Interza en de milieudienst bepaald. Binnen eenzelfde filosofie zal ook het recyclagepark met eenzelfde camera worden uitgerust. Het is belangrijk om de omkaderende reglementaire bepalingen te voorzien. Een essentieel element hierin is de goedkeuring van een aangepast camerareglement door de gemeenteraad. Deze goedkeuring vond reeds plaats op donderdag 24 september.

De camera’s zullen begin 2020 operationeel zijn. De wettelijk conforme waarschuwingsborden aan de grens van Kampenhout zullen in het najaar in het straatbeeld verschijnen. Sluikstort kan uiteraard ook steeds gemeld worden via sluikstort@interza.be of via www.interza.be.