parallax background

Subsidies voor het bebossen van bosgebieden goede zaak

21/11/2017
Herbeleef de Nacht van Gwenny & Co via “in beeld”
20/10/2017
“Woonkrediet voor iedereen die solvabel is”
22/11/2017
 Gwenny De Vroe drong al langer aan om bosgebieden ook effectief te bebossen. "De minister komt nu tegemoet aan mijn vraag."


Vlaams Volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe verwelkomt het initiatief van Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege om de subsidies voor het bebossen van bosgebieden op te trekken. Gwenny De Vroe vroeg immers al langer om werk te maken van de effectieve bebossing van de 12.500 hectare bosgebied op het gewestplan. “Ik ben tevreden met deze beslissing. Hiermee komt de minister tegemoet aan mijn vraag,” zegt De Vroe. Ze steunt ook het voornemen van de minister om bosgebieden meer toegankelijk te maken.

Om de Vlaamse ruimte te ordenen werden in het verleden gewestplannen opgemaakt. Deze plannen bestaan uit kaarten waar specifieke gebieden in worden afgebakend. Deze kaarten duiden zones aan die geschikt zijn voor industrie, wonen of recreatie en ook welke gebieden men wenst te behouden als groengebied.

“Vandaag is er nog steeds 12.500 hectare bosgebied ingekleurd op het gewestplan, waar geen bomen op staan”, benadrukt De Vroe. “In het Vlaams Parlement heb ik herhaaldelijk de minister hierover bevraagd. Het gaat hier natuurlijk ook over private eigendommen, waardoor we het eigendomsrecht moeten respecteren.”

Gwenny De Vroe verwelkomt dan ook de beslissing om meer in te zetten op sensibilisering in plaats van verplichtingen op te leggen of te onteigenen. Via een ontwerp van decreet wenst de Vlaamse Regering de subsidies om op deze gronden te bebossen op te trekken en hiermee de bebossingsgraad in de gebieden die in de ruimtelijke plannen als bos staan aangeduid te verhogen.

Toegankelijkheid van bossen, met respect voor eigendomsrechten

Bezoekers mogen vandaag in openbare bossen alleen lopen waar het toegestaan is: op wegen of in speelzones. Schauvliege wil een initiatief nemen om die regel om te draaien: je mag overal lopen, behalve waar het verboden is, bijvoorbeeld omdat de natuur er kwetsbaar is. De minister wil dit doen in functie van een betere beleving.

“De toegankelijkheidsregeling van bossen is in de sector een zeer gevoelig onderwerp,” benadrukt Gwenny De Vroe. “Hopelijk heeft de minister hierover het nodige overleg georganiseerd. Maar wij zijn absoluut voor toegankelijkheid en openstelling van openbare gebieden of gebieden die met overheidsgeld zijn aangekocht. Hierin steunen wij het voornemen van de minister.”

Uiteraard moet dit voor Open Vld steeds met respect voor eigendomsrecht gepaard gaan. Het kan en mag zeker niet de bedoeling zijn dat deze regels van toepassing worden voor natuurgebieden van privé-eigenaars. De Vroe plant de minister hierover te bevragen in het Vlaams Parlement.