parallax background

“Woonkrediet voor iedereen die solvabel is”

22/11/2017
Subsidies voor het bebossen van bosgebieden goede zaak
21/11/2017
Herbekijk het debat over de woonkredieten
23/11/2017
 "Ook wie geen startkapitaal heeft, maar de lening wel kan terug betalen, moet in de toekomst een eigen woning kunnen kopen," zegt Gwenny De Vroe.

De Nationale Bank heeft een nieuwe analyse gemaakt van de risico’s van onze hypotheek-en vastgoedmarkt. Onze kranten kopten de afgelopen dagen “lenen wordt duurder” -- andere kranten waren dan weer genuanceerder “lenen voor een woning wordt voortaan moeilijker” Door de stijgende vastgoedprijzen én de lage rente, lenen de Vlamingen alsmaar meer. We kampen hierdoor in ons land met een hogere schuldenlast dan elders in de eurozone.

De Nationale Bank wil de weerbaarheid van onze Belgische banken ten aanzien van de vastgoedrisico’s versterken. Hiervoor pleit men voor maatregelen op macro- niveau. Men wilt de Belgische banken aanzetten tot het aanleggen van extra buffers. Deze maatregel wil de banken beter bestand maken tegen problemen met hypothecair krediet en eventuele schokken op de vastgoedmarkt.

Want de Nationale Bank stelt voor om banken ertoe verplichten om extra buffers aan te leggen voor die risicovollere kredieten. Lenen voor een huis of appartement dreigt in de toekomst misschien niet duurder te worden, maar alleszins moeilijker. Het is duidelijk dat de banken iets minder soepel zullen moeten omspringen met het toekennen van woonleningen. Zeker voor woonkredieten waarvan het ontleend bedrag hoger ligt dan 80% van de aankoopwaarde.

Maar eigendomsverwerving is voor mij van cruciaal belang. Een eigendom geeft immers stabiliteit en is een investering op lange termijn en ook een bescherming tegen armoede. Ook wie geen startkapitaal heeft, maar wel solvabel is, moet een lening kunnen afsluiten voor de aankoop van een woning.