parallax background

Toekomst kasteel van Ham blijft onduidelijk

08/03/2011
Info-avond Biodiversiteit: Kampenhoutse Koestersoorten
03/03/2011
Zwerfvuilactie in Kampenhout te paard en te voet
23/03/2011
 

Na herhaaldelijk aandringen is in de commissie Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement opnieuw gedebatteerd over de toekomst van het kasteel van Ham in Steenokkerzeel. Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe geraakte niet veel wijzer uit de discussie en wijst op de gevolgen van leegstand voor het geklasseerd kasteel.

'Minister Bourgeois zit bijzonder verveeld met de situatie en het uitblijven van een beheersoplossing', stelt de Kampenhoutse politicus. 'Bourgeois schreef in zijn beleidsnota nochtans dat het erfgoed in de Vlaamse Rand prioritair is. Blijkbaar is de praktijk iets minder eenvoudig. Het feit dat er geen serieuze kandidaten afkwamen op de erfpachtprocedure wijst erop dat een rendabel beheer van de site zeer moeilijk is.'

'De waanzinnige jaarlijkse som van 52.000euro is daar uiteraard niet vreemd aan. Ik ben niet onder de indruk van het argument van de minister dat het laatste jaar van uitbating werd afgesloten met een deficit van 220.000euro. Dat is logisch als je zelfs de gebruiksmogelijkheden niet meer aankondigt en laat uitschijnen dat het kasteel niet meer kon worden gebruikt. Het merendeel van die kosten had dan ook betrekking op de aanwezigheid van conciërge en onderhoudspersoneel en paste dan ook in het beheer als een goede huisvader van het kasteel. Het geklasseerde kasteel moet het respect krijgen dat het verdient', stelt De Vroe. (kms)


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.