parallax background

Uitdoofscenario stroomhalsbanden goedgekeurd

10/03/2022
Natuurherstel Hellebos: bureau aangesteld voor omzetting naar natuurgebied
02/03/2022
Kampenhout helpt Oekraïne: inzamelactie hulpgoederen
16/03/2022
 
De commissie Dierenwelzijn van het Vlaams parlement keurde op woensdag 9 maart een decreet goed dat het uitdoofscenario voor het gebruik van stroomhalsbanden regelt. Concreet betekent dit dat de verkoop en het gebruik van stroomhalsbanden met een afstandsbediening en halsbanden die honden straffen bij het blaffen verboden zullen worden vanaf 2027. Instanties zoals het leger, de politie of gedragstherapeuten gebruiken die instrumenten om de dieren af te richten. Zij beschouwen dit als noodzakelijke technieken en zijn vragende partij voor een uitzondering op het verbod. Die uitzondering zal er niet komen maar om hen de nodige tijd te geven om diervriendelijkere alternatieven te ontwikkelen, wordt gekozen voor een overgangsperiode.
 
 
Zonder titel (1920 x 1080 px) (34)