parallax background

Verbod onverdoofd slachten

10/09/2020
Kampenhout creëert vakantiesfeer met picknicktafels langs de Vaart en in het centrum
14/08/2020
De Kampenhoutbon
24/09/2020
 

Het Vlaamse decreet dat een verbod op het onverdoofd slachten van dieren invoert is in strijd met het Europees recht. Dat oordeelt een advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie.

Sinds 1 januari 2019 is het in Vlaanderen verboden om dieren te slachten zonder dat die eerst verdoofd worden. Dat geldt ook voor rituele slachtingen in religieuze kringen. Verschillende joodse en moslimverenigingen trokken daarop naar het Grondwettelijk Hof, dat de vraag voorlegde aan het Europees Hof van Justitie. Advocaat-generaal Gerard Hogan oordeelt nu dat het decreet, dat al dateert van 2017, effectief ingaat tegen het Europees recht, meer bepaald tegen de godsdienstvrijheid. De conclusie van Hogan is nog geen definitief arrest van het Europees Hof, dat wellicht pas over enkele maanden volgt.

Gwenny De Vroe: “Ik ben voorstander van een slachtproces waarbij het dier geen of zo weinig mogelijk pijn lijdt. Het verbod op onverdoofd slachten heb ik steeds bepleit, mits overleg met de alle geloofsgemeenschappen en met de nodige aandacht voor de bestaande alternatieven. In 2017 schaarde het Vlaams parlement zich bijna unaniem achter het decreet dat het verbod op onverdoofd slachten invoerde. Vandaag ben ik teleurgesteld in het advies van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie.”