parallax background

Verbod op pelsdierkweek en dwangvoederen

14/03/2019
3de plaats Vlaams Parlement
13/03/2019
Vuurwerk enkel mogelijk na toelating
20/03/2019
 


Het Vlaams Parlement heeft het decreet goedgekeurd dat het verbiedt om pelsdieren te houden en te kweken. Ook verbiedt het decreet het houden van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoedering. Tegen 1 december 2023 moeten de 17 pelsdierkwekerijen en die ene producent van foie gras in Vlaanderen de deuren sluiten. Dat staat in het goedgekeurde decreet. De tekst voorziet wel in een overgangsperiode zodat de bedrijven ruimschoots de tijd hebben om hun bedrijvigheden geleidelijk af te bouwen. Het decreet voorziet ook een degressieve compensatiebedrag van in totaal tien miljoen euro voor de bedrijven. Daarbij daalt het bedrag vanaf 2021 wel telkens met 10 procent. Die regeling moet de bedrijven aanzetten om over te gaan tot een snelle stopzetting van de bezigheden.

Gwenny De Vroe reageert tevreden op de goedkeuring. "Het maatschappelijk draagvlak tegen het kweken van dieren voor hun pels groeit zienderogen; daarom steunen we de beslissing om de pelsdierhouderij in Vlaanderen te laten uitdoven. Namens Open Vld heb ik steeds aangestuurd op een correcte schadeloosstelling van de getroffen ondernemers voor wie reconversie van hun bedrijf geen evidentie is. Ik heb tijdens de stemming de minister dan ook opgeroepen om voor een snelle, correcte en rationele afhandeling van het dossier te zorgen én een snelle uitbetaling van de schadeloosstellingen."