parallax background

Vlaamse regering krijgt kasteel van Ham niet verkocht

28/01/2011
Nieuwjaarstoespraak Gwenny De Vroe
26/01/2011
Alexander De Croo op receptie Open Vld
02/02/2011
 

Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe trekt aan alarmbel


De Vlaamse regering geraakt het kasteel van Ham maar niet kwijt. Ze besliste al in 2007 om het geklasseerde en gerestaureerde monument, dat jarenlang dienst deed als unieke vergaderlocatie van de Vlaamse overheid, van de hand te doen.


Dit is een echte schande Gwenny De Vroe, Vlaams parlementslid

'In afwachting van een koper staat het kasteel leeg', zegt Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe. 'Er houdt zelfs niet eens een conciërge nog een oogje in het zeil. Dit nodigt uit tot vandalisme en ongure praktijken, een echte schande. Het kasteel verdient meer dan dit.'Uitbating stopgezet

Eind juli 2007 besliste de Vlaamse Regering de uitbating van het kasteel van Ham stop te zetten en het in erfpacht te geven voor een periode van 30jaar. De Vlaamse Regering had in mei 2009 de bevoegde minister gelast om de erfpachtprocedure (52.000euro per jaar) te starten en toe te wijzen aan de grootste bieder indien aan de minimumvoorwaarden vervat werd voldaan.

Een eerste openbare zitdag werd aangekondigd voor 16januari 2010 maar vond uiteindelijk plaats op 7februari. Geen enkele kandidaat erfpachtnemer bracht een formeel bod uit onder de vooropgestelde erfpachtvoorwaarden. Enkele mogelijke geïnteresseerden hadden wel vragen om verduidelijking bij de criteria en de procedures.

Minister Bourgeois versoepelde daarop de erfgoedvoorwaarden, in de hoop alsnog kandidaten bereid te vinden om in het kasteel te investeren. Er werd onder meer een bouwaanvraag ingediend om in het kasteel trouwfeesten en recepties te kunnen organiseren, en er werd in parkeergelegenheid voor het kasteel voorzien.

Op 13december 2010 vond een tweede openbare zitdag plaats. De interesse van private investeerders bleek nog geringer dan op de eerste zitdag. 'Nu kwam er zelfs niet één kandidaat erfpachtnemer opdagen', betreurt De Vroe. 'Met andere woorden, het historisch geklasseerd kasteel verkommert voort. Ik zal minister Bourgeois over dit dossier nogmaals ondervragen. Het kasteel moet het respect krijgen dat het verdient.' 'Ik betreur ook dat de Vlaamse overheid bij haar plan blijft om het kasteel af te stoten. Mijn voorstel om het kasteel een nieuwe toekomst te geven als ontmoetings- en evenementenplaats van de Vlaamse overheid in een regio die fel getroffen wordt door internationalisering en ontnederlandsing, werd door de meerderheid in het Vlaams Parlement weggestemd. Ik hoop dat volgende week mijn vraag door de minister wordt behandeld.'

 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.