parallax background

Nieuwjaarstoespraak Gwenny De Vroe

26/01/2011
“Vlaamse regering geraakt Kasteel van Ham niet kwijt”
25/01/2011
Vlaamse regering krijgt kasteel van Ham niet verkocht
28/01/2011
 

Kampenhout - In aanwzigheid van nationale partijvoorzitter Alexander De Croo gaf schepen van Cultuur Gwenny De Vroe (Open VLD) haar nieuwjaarsrede. Hieronder vindt u haar relaas.


'Eerst en vooral wil ik even stilte in herinnering aan onze ereburger Raymond Impanis. Het doet me enorm plezier dat zijn zoon, Ben, hier dan ook aanwezig is.
Onze sympathieke wielerlegende heeft ons op oudejaarsavond verlaten. Raymond was hier zeer graag gezien.
Daarvan getuigde ook de massale belangstelling bij zijn uitvaartplechtigheid op 6 januari. Kampenhout is fier op Raymond en er zal dan ook een mooi herdenkingsbeeld geplaatst worden op het kerkplein te Berg. Sta me toe over te stappen op de politiek. U weet dat ik in het Vlaams Parlement zetel in de commissies Leefmilieu, RO en de Vlaamse Rand. Maar vanaf deze maand is daar nog een nieuwe commissie bijgekomen, de commissie wateroverlast.
In Kampenhout hebben we gelukkig niet veel problemen gekend, toch hadden we o.a. in de Waterstraat, in de woonwijk Ter Bronnen en in de Sparrendreef wateroverlast. Dit moet waakzaam opgevolgd worden! Beste vrienden, al enkele jaren leeft Kampenhout en ook onze buurgemeenten onder de dreiging van de komst van een afvalverbrandingsoven op Kampenhout-Sas.
Op dit ogenblik is er nog altijd geen officiële milieu- of stedenbouwkundige vergunning aangevraagd. Als dat gebeurt, zal er ongetwijfeld beroep worden aangetekend en zal het dossier uiteindelijk op de tafel van Vlaamse Minister Schauvliege belanden. Persoonlijk heb ik al bij minister Muyters en ook bij Minister Schauvliege aangedrongen om de beslissing om geen afvalverwerkende activiteiten toe te laten ten noorden van het kanaal ook door te trekken naar de zuidelijke oever van het kanaal waar de oven gepland is. De oven is geen optie.

U weet dat ik in onze gemeente als schepen onder meer bevoegd ben voor milieu, jeugd en cultuur. Ik ben fier dat we onlangs voor het eerst in de Kampenhoutse geschiedenis een cultuurbeleidsplan met vele nieuwe initiatieven hebben gemaakt. Hierdoor zal de gemeente een jaarlijks subsidiebedrag van ongeveer 55.000 euro van de Vlaamse overheid ontvangen.
Voor onze jeugd: We willen Kampenhout verder uitbouwen als een voorbeeldgemeente voor het jeugdbeleid in onze streek. Ik denk hierbij aan de herinrichting en uitbreiding van de pastorie van Relst. Ik denk aan een nieuw skatepark en ook het speelbos zit inmiddels in de piijplijn.
Onze kermissen en jaarmarkten zullen ook veranderingen ondergaan. De kermissen van Kampenhout-centrum zullen vanaf dit jaar starten op vrijdag i.p.v. zaterdag. In juni blijft de jaarmarkt en het vuurwerk behouden, maar in september krijgen we een avondmarkt op vrijdag.

Kampenhout is een landelijke en groene gemeente en dat willen wij zo houden. In dat opzicht zijn wij uiterst tevreden dat de geplande KMO-zone aan de ingang van het Rood Klooster van het toneel is verdwenen.
Om de vraag naar KMO-zone te beantwoorden, wordt gezocht naar een oplossing op het industrieterrein van Kampenhout-Sas.

Wat in onze gemeente vorig jaar ook veel stof heeft doen opwaaien, is de sluiting van de middenschool van Ter Bronnen. Het actiecomité tegen de sluiting mag op de steun van Open VLD rekenen. Ik wil u nog meegeven dat dit jaar hard zal gewerkt worden aan de plannen voor een uitbreiding aan ons huidig gemeentehuis om een betere centralisatie te krijgen van verschillende diensten.

Tot slot, Als bewoner van de Haachtsesteenweg wil ik de onveilige verkeerssituatie tijdens deze werken benadrukken. Gelukkig lopen deze werken stilaan naar hun einde. Maar ik blijf aandringen dat men de verkeerssignalisatie en de staat van het wegdek tijdens deze werken moet verbeteren. Ter info wil ik aan onze bewoners nog melden dat bij schade aan het voertuig, een schadeclaim kan worden indienen bij de overheid.


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.