parallax background

Vlaanderen telt 30 nieuwe dierenasielen op 1 jaar tijd

18/02/2020
Meerjarenplan ‘Ontmoeten en verbinden’ goedgekeurd!
20/12/2019
4 keer meer middelen voor dierenasielen op 3 jaar tijd
19/02/2020
 


Vorig jaar leverde de Vlaamse overheid 30 erkenningen af voor dierenasielen. Tezelfdertijd werden er ook 20 geschrapt. Op een totaal van een 125-tal Vlaamse asielen is er dus een erg sterke in- en uitstroom. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Gwenny De Vroe. Verder valt ook op dat niet elk asielcentrum sinds de regionalisering van dierenwelzijn in 2014 gecontroleerd werd. De minister sprak die ambitie in 2014 uit, maar tot op vandaag zijn er dierenasielen die nog geen bezoek van de inspectie kregen.

Gwenny De Vroe hoopt dat dit op korte termijn wel gebeurt en benadrukt de positieve finaliteit: “Controles zijn nodig om het welzijn van onze asieldieren te verzekeren. Het eerste doel is niet om asielen te sanctioneren. Vele dierenasielen verrichten immers fantastisch werk en zij verdienen dan ook een pluim. Maar degene die dierenleed veroorzaken moeten we na controle zwaar bestraffen.”Het Vlaams Parlementslid stelde deze vraag vanuit de bekommernis dat het welzijn van honden en katten in asielcentra gegarandeerd wordt. “Die dieren moeten al een warme thuis missen, dan is het logisch dat ze in afwachting daarvan goede zorgen krijgen in het dierenasiel waar ze verblijven”, zegt Gwenny De Vroe. “Bovendien weten we dat zoveel honderden vrijwilligers zich met de beste bedoelingen inzetten voor deze dieren. Ik stel hun goede werking dan ook niet in vraag. Maar zoals overal is handhaving een sluitstuk van een evenwichtig beleid. Bovendien kondigde minister Weyts in oktober 2014 in Het Belang van Limburg aan: ‘Ik wil tegen volgend jaar alle instellingen minstens één keer laten controleren.’”

Tot haar spijt stelt De Vroe nu vast dat die ambitie na 5 jaar nog niet werd gerealiseerd: “In zijn antwoord op mijn huidige vraag geeft minister Weyts te kennen dat nog niet elk asiel sinds de regionalisering van de bevoegdheid dierenwelzijn gecontroleerd werd. Dat het niet lukt op één jaar tijd om meer dan 100 asielcentra te controleren met een inspectie die op dat moment nog geen versterking had gekregen, kan ik begrijpen. Maar kort daarna maakte de Vlaamse regering middelen vrij om extra mensen aan te werven. Dat versterkt mijn hoop dat we binnen afzienbare tijd alsnog de ambitie kunnen waarmaken om elk dierenasiel in Vlaanderen te controleren. In 2019 werden er trouwens 38 asielen, en sommige meer dan eens, gecontroleerd. Dat is ongeveer één op drie. Hoopgevend dus.”

Het behalen van de ambitie wordt wel enigszins bemoeilijkt door de sterke in- en uitstroom van erkende asielcentra in Vlaanderen. Zo werden er in 2019 20 erkenningen geschrapt, maar kwamen er in datzelfde jaar ook 30 dierenasielen bij. En dit op een totaal van een 125-tal Vlaamse asielen eind vorig jaar.

Wat het aantal klachten betreft ontving de Vlaamse overheid er vorig jaar 90, waarvan sommige over éénzelfde asielcentrum handelden. Die 90 klachten resulteerden in 31 controles en 8 processen-verbaal, waarvan slechts 2 aan het parket werden bezorgd.

Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe (Open Vld) wil van minister Ben Weyts graag wat meer uitleg over deze cijfers: “Weinig processen-verbaal en slechts 2 doorverwijzingen naar het parket kan goed nieuws zijn, bijvoorbeeld omdat heel wat van de klachten onterecht waren of dat het ging om lichte inbreuken. Om daarover meer duidelijkheid te krijgen, zal ik de minister verder ondervragen over de ernst van de vastgestelde inbreuken en de redenen waarom slechts een beperkt aantal pv’s bij het parket terechtkwam. Dit om het welzijn van onze asieldieren te kunnen verzekeren.”