parallax background

4 keer meer middelen voor dierenasielen op 3 jaar tijd

19/02/2020
Vlaanderen telt 30 nieuwe dierenasielen op 1 jaar tijd
18/02/2020
Geslaagde voorjaarsreceptie!
03/03/2020
 

In 2019 keerde de Vlaamse overheid 443.889 euro uit aan dierenasielen voor de plaatsing van dieren. Dit is een verviervoudiging van het bedrag op 3 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe opvroeg bij Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. “Wie dieren slecht behandelt, huisvest of verzorgt, kan ze kwijt geraken. De toename van het aantal geplaatste dieren na inbeslagname toont aan dat de maatschappelijke gevoeligheid voor dierenwelzijn sterk toeneemt”, stelt Gwenny De Vroe tevreden vast. “Een positieve zaak.”


Voor de opvang van dieren die geplaatst moeten worden, werkte minister Weyts vorige legislatuur een systeem uit van vergoedingen met specifieke dagprijzen per diersoort. Uit het antwoord van de minister blijkt nu dat er vorig jaar in totaal 443.889 euro werd uitbetaald. Dit terwijl er in 2016 slechts 111.350 euro richting de asielen vloeide als tegemoetkoming vanuit de Vlaamse overheid die dieren bij hen laat plaatsen.

“Mensen die hun dieren slecht behandelen, huisvesten of verzorgen, lopen het risico hen kwijt te geraken. De verviervoudiging van het bedrag voor het plaatsen van dieren bij asielcentra, geeft een duidelijk signaal dat de maatschappelijke gevoeligheid voor het welzijn van dieren sterk toeneemt. Dit zal ook resulteren in een verbetering van het dierenwelzijn”, zegt Gwenny De Vroe.

Daarnaast kunnen we uit de cijfers afleiden dat waar in 2016 de middelen slechts over 15 dierenasielen verdeeld werden, het bedrag vorig jaar terechtkwam bij 36 verschillende asielen. De dieren worden dus bij steeds meer verschillende asielcentra geplaatst. Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum Heusden-Zolder is de instelling die jaar na jaar op het hoogste bedrag mag rekenen. In 2018 kregen zij nog 110.215 euro uitgekeerd. Vorig jaar viel dit terug tot 70.639 euro. Gwenny De Vroe besluit: “We hebben er alle belang bij dat onze dierenasielen goed functioneren. Daarom dring ik er bij de minister op aan om snel werk te maken van de aangekondigde structurele financiering én professionalisering van onze asielen.”