parallax background

“Voortrekkersrol in behoud, bescherming en uitbreiding groen in Kampenhout”

22/11/2021
Bestel nu jouw chocoladepakket!
15/11/2021
Kampenhout gaat autodelen: “goed voor portemonnee en milieu”
29/11/2021
 

Even geleden was er heel wat te doen rond een bomenkap in het Weisetterbos ter hoogte van de Vogelzanglaan. Open Vld Kampenhout betreurt iedere boom die gekapt wordt en zal toezien dat de gekapte bomen voldoende gecompenseerd worden.

Als schepen voor Milieu in Kampenhout en voorzitster van de commissie Leefmilieu in het Vlaams Parlement laat Gwenny De Vroe haar licht schijnen op de terechte commotie rond de houtkap in Kampenhout. “Het maatschappelijk draagvlak ten aanzien het kappen van bomen is de afgelopen decennia geëvolueerd. Vaak merken inwoners een houtkap op die onder de bevoegdheid van het Agentschap Natuur en Bos valt en waaraan lokale besturen niets kunnen doen. Meestal gebeurt dit zonder voorafgaande communicatie naar de buurtbewoners toe. Dit moet anders!”, zegt de milieuschepen.

Gwenny zal op korte termijn een voorstel van decreet in het Vlaams Parlement indienen. “Om misverstanden te vermijden en omdat een goedgeïnformeerde burger zorgt voor een gedragen beleid, pleit ik voor een informatieverplichting inzake kappingen. Concreet vraag ik dat wanneer een boom gekapt wordt door het ANB, ze de buurtbewoners tijdig informeren over waar, waarom en wanneer men zal kappen. Dit kan enkel het draagvlak ervoor ten goede komen.”

Om streekeigen groen te promoten en het knap en landelijk karakter van Kampenhout te behouden, nam de milieuschepen al enkele initiatieven. De compensatieplicht werd aangescherpt. Daardoor moet men iedere boom die men kapt, compenseren door het aanplanten van drie nieuwe bomen. Daarnaast ondertekende de gemeente Kampenhout op initiatief van Gwenny ook het Bomencharter. “Daarmee engageert de gemeente zich tegen eind 2024 minstens 2000 extra bomen aan te planten. Een andere stimulerende maatregel die ik nam, is het initiatief “Boom in jouw voortuin”. Daarmee willen we de inwoners van Kampenhout overtuigen om een gratis boom aan te vragen. Ook kan men suggesties aanreiken voor het planten van bomen in de openbare ruimte. De gemeente beoordeelt de aanvragen en levert volgend plantseizoen de boom aan huis of plant die aan. Ook ga ik voluit voor de bescherming van het Hellebos dat samen met het Rotbos zorgt voor een oase van rust en waardevolle natuur. Iedere Kampenhoutenaar heeft het recht op topnatuur. Daarom neemt Open Vld Kampenhout de voortrekkersrol op in het behoud, de bescherming en de uitbreiding van het groen in Kampenhout.”
 
 
hondenlosloopbos
 
 

"Persoonlijk ben ik van mening dat iedere boom of elk stuk bos dat gekapt wordt, gecompenseerd moet worden. Ik zal druk blijven zetten om de compensatieplicht uit te breiden, waardevolle bossen beter te beschermen en informatieverlening naar de inwoners over kappingen te verbeteren. Ook op lokaal niveau zal ik me inzetten om zoveel mogelijk bomen aan te planten, burgers daartoe te overtuigen en hen te ondersteunen waar ik kan. Alleen samen kunnen we het groen en landelijk karakter van Kampenhout behouden en versterken."