parallax background

Zwerfvuilactie 2022: coronapandemie drukt haar stempel op onze natuur

04/04/2022
Openigswoord VLARIO-dag: toekomst waterbeleid is duurzaam en circulair
31/03/2022
Opvang Oekraïners: inplanting nooddorpen en uitbreiding scholen mogelijk
28/04/2022
 

Van 19 tot en met 27 maart 2022 organiseerden de gemeente Kampenhout haar jaarlijkse zwerfvuilactie. Honderden vrijwilligers gingen daarbij op zwerfvuilmissie met als ultieme doel: een kraaknet Kampenhout. Samen werd er ruim 830 kilogram zwerfvuil verzameld.

De coronapandemie drukte haar stempel op onze natuur en leefomgeving. De zwerfvuilrapers vonden opvallend veel mondmaskers en ook sigarettenpeuken maakten zoals altijd een groot deel van de overlast uit. Een pientere deelnemer telde langs zijn route liefst 440 stuks!

Op zondag 27 maart mocht ik als schepen voor Leefmilieu de deelnemers verwelkomen tijdens het slotevent in cultuur- en beleefcentrum De Krop. Zij werden bedankt met een drankje, een heerlijk stuk taart en kregen een shopping bag met daarin een Kampenhoutbon cadeau. Ik ben enorm fier op de vele deelnemers die ons knap en landelijk Kampenhout weer doen blinken!
 
 
WhatsApp Image 2022-03-28 at 5.43.15 AM
Schepen voor Leefmilieu Gwenny De Vroe en enkele deelnemers tijdens het slotmoment van de zwerfvuilactie.
 
 

Graag wil ik ook de jaarcijfers van het jaar 2021 van Interza meedelen. De gemeente Kampenhout voert samen met Interza een streng beleid ten aanzien van zwerfvuil & sluikstort. Interza beschikt zo over zes slimme sluikstortcamera’s waarmee ieder jaar tientallen sluikstorters gevat en beboet worden. Het vergroot het afschrikkingseffect en met resultaat!

Het aantal opruimingen van sluikstort daalde in 2021 met 32% t.o.v. 2020. Ook daalde het gewicht van het opgehaalde sluikstort in de eerste negen maand van 2021 t.o.v. dezelfde periode in het jaa voordien met een kwart. Iedere kilo sluikstort is er één teveel! De strijd is dus zeker niet gestreden, maar de goede richting is ingezet.

Bemoedigend is ook de steun van de vele propere burgers, onze vrijwilligers die zich positief inzetten door mee de hun buurt en omliggende natuur proper te houden. Zij krijgen van Interza opruimmateriaal, gratis verzekering en ondersteuning.

In Kampenhout zijn er al 180 propere burgers. In 2021 werden de rangen versterkt met maar liefst 52 nieuwe vrijwilligers. Alle propere burgers samen ruimden in 2021 al 269 zakken met zwerfvuil op, een prachtige inspanning. Bedankt!