parallax background

100 extra bomen voor toekomstig sport- en landschapspark

26/03/2021
Masterplan ledverlichting
24/03/2021
Vachthonger: 10% stijging van de aankoop van pups & kittens in 2020
14/04/2021
 

Schepen voor Milieu Gwenny De Vroe heeft samen met het voltallige schepencollege 100 extra bomen aangeplant achter het sportcomplex De Zeype. Daar komt toekomstgericht een sport- en landschapspark met onder andere een Finse piste, speeltuigen voor kinderen en een oase van groen.

Schepen De Vroe is opgetogen met de bijkomende bomen: "Met deze 100 extra bomen komen we weer een stap dichter bij de 2000 bijkomende bomen waartoe we ons bij de ondertekening van het Bomencharter in 2019 geëngageerd hebben. We kiezen resoluut voor meer groen in onze gemeente. Naast het aanplanten van bomen zullen we onze dorpskernen meer kleur geven door de aanleg van geveltuintjes. Daarbij komt dat we voor de voortuinen van de Kampenhoutenaren kosteloos bomen voorzien die ze zelf kunnen aanplanten in hun voortuin. Ook geven we de Kampenhoutenaren de kans suggesties in te dienen voor het aanplanten van bomen in de openbare ruimte. Al dat groen moet zorgen voor verkoeling in de zomerse hitte, een betere luchtkwaliteit en een klimaatrobuuster Kampenhout."
 
 
Bomen planten De Zeype